ابطال سند غیرمالی

موسسه حقوقی دانش محور تاراز
مشاور: موسسه حقوقی دانش محور تاراز
دانش محور تاراز دانش محور تاراز ناظر علمی: دانش محور تاراز دانش محور تاراز

سند عبارت از هر نوشته ­ای است که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد ( ماده 1284 قانون مدنی )درخواست دعوای ابطال اسناد غیرمالی رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی یا اسناد عادی را در هر زمان و به هر دلیل قانونی می ­توان از دادگاه نمود. مثلاً سندی به طور صوری تنظیم شده، معامله­ ای که ثبت شده فاقد یکی از شرایط اساسی بوده یا یکی از متعاملین شرایط معامله را نداشته باشند و یا ادعای تردید و انکار در مورد سند عادی و جعل در مورد سند رسمی در دادگاه ثابت شود.

لیکن سند مالکیتی که اداره ثبت صادر می نماید را جز در موارد محدود و به راحتی نمی­ توان ابطال نمود. در عقود غیرمالی مانند هبه، صلح غیرمعوض، وقف و وکالت تبرعی در صورت احراز شرایط لازم، جهت ابطال سند، می ­توان تقاضای ابطال آن سند را از دادگاه نمود.

در صورتی که به پاسخ خود دست نیافتید پرسش خود را مطرح کنید
چنانچه وکیل تخصصی در این حوزه هستید خودتان را کنار این مشاوره معرفی کنید ورود / ثبت نام

کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .