ابطال سهم الشرکه

موسسه حقوقی دانش محور تاراز
مشاور: موسسه حقوقی دانش محور تاراز
دانش محور تاراز دانش محور تاراز ناظر علمی: دانش محور تاراز دانش محور تاراز

وقتی از سهم الشرکه صحبت می کنیم منظور ما حق مالی است که به شریک در یک شرکت تعلق می گیرد. سهم الشرکه در شرکت های سهامی جایی ندارد.در شرکتهای سهامی، سهامداران دارای سهام می شوند. ولی در شرکتهای اشخاص از قیبل شرکت با مسئولیت محدود و شرکت تضامنی به شریک در مقابل آوردن حصه، سهم الشرکه تعلق می گیرد.

سهم الشرکه شریک در شرکت قابل انتقال به دیگران است زیرا مال محسوب می شود و هر مالی قابلیت نقل و انتقال را دارد. البته ممکن است برای این انتقال شرایطی در نظر گرفته شده باشد.  به عنوان مثال در شرکت با مسئولیت محدود انتقال سهم الشرکه تنها با سند رسمی و رضایت شرکایی که سه چهارم سرمایه متعلق به آنها است و دارای اکثریت عددی نیز هستند امکان پذیر است. حال چنانچه شریکی سهم الشرکه خود را به دیگری انتقال دهد؛ اما رعایت تشریفات لازم را ننماید، می تواند ابطال سهم الشرکه نسبت به فردی که انتقال به او صورت پذیرفته، را تقاضا نمود.

در صورتی که به پاسخ خود دست نیافتید پرسش خود را مطرح کنید
چنانچه وکیل تخصصی در این حوزه هستید خودتان را کنار این مشاوره معرفی کنید ورود / ثبت نام

کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .