ابطال سند رسمی

محمدرضا کی پور
مشاور: محمدرضا کی پور
منا ابوفاضلی ناظر علمی: منا ابوفاضلی

مطابق ماده 1287 قانون مدنی اسناد رسمی اسنادی هستند که توسط دفاتر اسناد رسمی یا اداره ثبت اسناد و املاک و یا توسط مأموران رسمی در حدود صلاحیت آن ها تنظیم می شوند، عوامل ابطال اسناد رسمی متعدد هستند. اسناد رسمی هم برای اموال منقول و هم برای اموال غیر منقول تنظیم می شوند.

مطابق ماده 19 قانون مدنی اموال منقول اموالی هستند که جابه جایی آن ها از مکانی به مکان دیگر ممکن است و جابجایی آن ها از مکانی به مکان دیگر مستلزم خرابی خود آن مال یا محل وقوع آن نیست.

و براساس ماده 12 قانون مدنی اموال غیر منقول اموالی هستند که جابجایی آنها از یک مکان به مکانی دیگر امکان پذیر نیست و یا جابجایی آنها موجب ورود خسارت به خود مال یا محل وقوع مال می گردد، این اموال می توانند یا ذاتا غیر منقول باشند(مثل زمین زراعی) یا به واسطه عمل انسان غیر منقول باشند( مثل یک دستگاه آپارتمان)

صدور اسناد رسمی برای اموال منقول مگر در مواردی که در قانون بیان شده است الزامی نیست اما صدور و تنظیم سند برای اموال غیر منقول به واسطه ماده 47 قانون ثبت اجباری املاک، الزامی می باشد و همچنین براساس ماده 22 قانون ثبت، دولت در خصوص املاک( اموال غیر منقول) فقط کسی را مالک محسوب می کند که نام و مشخصات او در دفتر املاک اداره ثبت اسناد و املاک ثبت شده باشد.

بطور کلی عوامل ابطال سند رسمی متعدد است که در این بحث به بیان مهم ترین آن ها می پردازیم: الف- عدم تحقق شرایط عمومی صحت معامله. ب- عدم مالکیت فروشنده در زمان معامله. پ- جعل سند انتقال یا جعلی بودن اسناد قبلی. ت- نبودن امضا طرفین در سند رسمی. س- بطلان عملیات اجرایی که سند رسمی بر مبنی آن صادر شد است. ج- سند معارض

(کتاب راهنمای تحلیلی، کاربردی دعاوی ملکی در نظام قضایی ایران، حسین اقدامی، صفحه 206-208)

ابطال سند رسمی

آیا به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص هستید؟

کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .