کتب و مقالات حقوقی

کتاب یا مقاله مورد نظر خود را جستجو کنید
گروه بندی
ادله وقایع مشابه و ادله پیش زمینه در حقوق کیفری ایران و انگلیس ادله وقایع مشابه و ادله پیش زمینه در حقوق کیفری ایران و انگلیس مشاهده بیشتر
اضطرار و دفاع مشروع اضطرار و دفاع مشروع مشاهده بیشتر
اعمال قاعده منع محاکمه مجرد در جرائم مستوجب نجازات های شرعی اعمال قاعده منع محاکمه مجرد در جرائم مستوجب نجازات های شرعی مشاهده بیشتر
امکان سنجی شرکت فاعل و تارک فعل در وقوع جرم امکان سنجی شرکت فاعل و تارک فعل در وقوع جرم مشاهده بیشتر
بازخوانی ضمان قهری به هنگام اجتماع سبب و مباشر بازخوانی ضمان قهری به هنگام اجتماع سبب و مباشر مشاهده بیشتر
بررسی تخفیف کیفر در قانون مجازات اسلامی مصوب 92 بررسی تخفیف کیفر در قانون مجازات اسلامی مصوب 92 مشاهده بیشتر
بررسی تفاوت های میان حقوق جزا و جرم شناسی بررسی تفاوت های میان حقوق جزا و جرم شناسی مشاهده بیشتر
بررسی جرایم احزاب سیاسی در حقوق کیفری ایران بررسی جرایم احزاب سیاسی در حقوق کیفری ایران مشاهده بیشتر
بررسی عنصر معنوی جرم و تمایز آن از مسئولیت کیفری بررسی عنصر معنوی جرم و تمایز آن از مسئولیت کیفری مشاهده بیشتر
بررسی فقهی حقوقی تعزیرات با تاکید بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بررسی فقهی حقوقی تعزیرات با تاکید بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مشاهده بیشتر
بررسی و تحلیل ارکان جرم تصرف عدوانی در حقوق ایران بررسی و تحلیل ارکان جرم تصرف عدوانی در حقوق ایران مشاهده بیشتر
بررسی کاربردی تعلیق مجازات بررسی کاربردی تعلیق مجازات مشاهده بیشتر
بررسی کاربردی تعلیق مجازات در حقوق جزا و رویه محاکم ایران بررسی کاربردی تعلیق مجازات در حقوق جزا و رویه محاکم ایران مشاهده بیشتر
بزه دیده و عوام گرا شدن سیاست کیفری بزه دیده و عوام گرا شدن سیاست کیفری مشاهده بیشتر
تاثیر خویشاوندی در جرم زنا تاثیر خویشاوندی در جرم زنا مشاهده بیشتر
تاملی در رکن مادی کلاهبرداری و تحصیل مال به طریق نا مشروع تاملی در رکن مادی کلاهبرداری و تحصیل مال به طریق نا مشروع مشاهده بیشتر
تحلیل جرم ایجاد مزاحمت تلفنی تحلیل جرم ایجاد مزاحمت تلفنی مشاهده بیشتر
تحلیل پرونده با عنوان «تخفیف حبس، از تقلیل تا تبدیل» تحلیل پرونده با عنوان «تخفیف حبس، از تقلیل تا تبدیل» مشاهده بیشتر
تحول قاعده تغریر در جرم انگاری شروع به جرم تحول قاعده تغریر در جرم انگاری شروع به جرم مشاهده بیشتر
تعارض ادله در اثبات جرایم مستوجب قصاص ، دیه ، تعزیر و  مصادیق  و راهکارها تعارض ادله در اثبات جرایم مستوجب قصاص ، دیه ، تعزیر و مصادیق و راهکارها مشاهده بیشتر
تعدد جرم در حقوق ایران و آلمان تعدد جرم در حقوق ایران و آلمان مشاهده بیشتر
تعزیرات منصوص شرعی؛ مفهوم فقهی و مصادیق قانونی تعزیرات منصوص شرعی؛ مفهوم فقهی و مصادیق قانونی مشاهده بیشتر
جایگاه سرقت در حوزه مفهومی مالکیت: بررسی تطبیقی مفهوم سرقت در چهار نظام حقوقی (انگلستان،آمریکا «فلوریدا» ، کانادا و ایران) جایگاه سرقت در حوزه مفهومی مالکیت: بررسی تطبیقی مفهوم سرقت در چهار نظام حقوقی (انگلستان،آمریکا «فلوریدا» ، کانادا و ایران) مشاهده بیشتر
حکم جرایم مرتبط در جرایم تعزیری حکم جرایم مرتبط در جرایم تعزیری مشاهده بیشتر
خودکشی بیمار رو به موت با همکاری پزشک به موجب قانون مجازات جدی خودکشی بیمار رو به موت با همکاری پزشک به موجب قانون مجازات جدی مشاهده بیشتر
رویکرد های قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مقررات قصاص نفس رویکرد های قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مقررات قصاص نفس مشاهده بیشتر
سقوط قصاص بدون تضمین دیون مقتول مدیون تأملی فقهی در ماده 432 قانون مجازات اسلامی سقوط قصاص بدون تضمین دیون مقتول مدیون تأملی فقهی در ماده 432 قانون مجازات اسلامی مشاهده بیشتر
ضابطه و مصادیق «کار نوعا کشنده» با نگرش بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1390 ضابطه و مصادیق «کار نوعا کشنده» با نگرش بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1390 مشاهده بیشتر
فرآیند جبران خسارت بزه دیدگان در نظام عدالت کیفری ایران فرآیند جبران خسارت بزه دیدگان در نظام عدالت کیفری ایران مشاهده بیشتر