تغییر کاربری زمین کشاورزی بدون داشتن مجوز رسمی از مراجع مربوط

موسسه حقوقی دانش محور تاراز
مشاور: موسسه حقوقی دانش محور تاراز
دانش محور تاراز دانش محور تاراز ناظر علمی: دانش محور تاراز دانش محور تاراز

منظور از تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها ، هرگونه تغییر مغایر با عملیات کشاورزی، زراعی و باغی، در قالب ایجاد بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری باشد، محسوب می شود(ماده 10 قانون حفظ کاربری).در واقع هر گونه اقدام که مانع از بهره برداری و استمرار کشاورزی اراضی زراعی و باغ ها شود تغییر کاربری است (بند "د" آیین نامه اجرایی).عمل تغییر کاربری غیر مجاز مطابق قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب سال 1374 و اصلاحیه آن در سال 1385 جرم محسوب شده و مشمول مجازات هایی از جنس جزای نقدی، قلع و قمع بنا و پرداخت عوارض در حق صندوق دولت می شود که البته مورد اخیر (پرداخت عوارض) با عنایت به تغییرات و اصلاحات قانون سال 85 دیگر قابل اعمال نیست و اگر عنصر مادی جرم تغییر کاربری غیر مجاز قبل از سال 85 واقع شده باشد به جهت شمول مرور زمان اعمال چنین مجازاتی منتفی است.در نتیجه تنها مجازات موجود برای جرم تغییر کاربری غیر مجاز در حال حاضر جزای نقدی و دستور قلع و قمع است.

در صورتی که به پاسخ خود دست نیافتید پرسش خود را مطرح کنید
چنانچه وکیل تخصصی در این حوزه هستید خودتان را کنار این مشاوره معرفی کنید ورود / ثبت نام

کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .