تشریفات طلاق

وکیل الهه پیروزفر
مشاور: وکیل الهه پیروزفر
دکتر زهرا فهرستی ناظر علمی: دکتر زهرا فهرستی

از مهم ترین راهکارها برای پایان دادن و خاتمه رابطه زوجیت بین زن و مرد طلاق است. طلاق به طور قانونی دارای تشریفاتی می باشد که برای انجام این امر باید به تمامی این تشریفات توجه گردد. بنابراین، هرگاه طلاق مطابق تشریفات قانونی انجام نگیرد صحیح نمی باشد.

ماده ۱۱۳۳ق.م مرد میتواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون،با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را نماید.

تبصره:زن نیز میتواند با وجود شرایط مقرر در مواد ۱۱۱۹،۱۱۲۹و۱۱۳۰ ق.م از دادگاه تقاضای طلاق نماید.  

 

طلاق

آیا به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص هستید؟
کلمات کلیدی طلاق
منابع قانون مدنی
در صورتی که به پاسخ خود دست نیافتید پرسش خود را مطرح کنید
چنانچه وکیل تخصصی در این حوزه هستید خودتان را کنار این مشاوره معرفی کنید ورود / ثبت نام

کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .