تعدیل اقساط مهریه

محمدرضا کی پور
مشاور: محمدرضا کی پور
منا ابوفاضلی ناظر علمی: منا ابوفاضلی

مهریه مالی است که به موجب ازدواج زن مالک آن می گردد. درصورت محکومیت مرد به پرداخت مهریه و عدم توانایی او برای پرداخت مهریه، مرد معسر (ناتوان) از پرداخت مهریه محسوب شده و پرداخت مهریه برای او قسط بندی می شود. مهریه حق زوجه(زن) است و او میتواند هر زمان که خواست آن را مطالبه نماید. اما در بیشتر مواقع بعد از مطالبه مهریه از سوی زن و صدور حکم دادگاه مبنی بر پرداخت مهریه توسط زوج(مرد) به دلیل بالا بودن قیمت مهریه زوج قادر به پرداخت مهریه به صورت یکجا نبوده و گاهی تمام دارایی و اموال او کفاف تمام مهریه را نمیدهد. در این حالت به زوج اصطلاحاً معسر از پرداخت مهریه می گویند(ناتوان از پرداخت مهریه).

 مرد باید با تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به (آنچه به آن حکم شده که دراین جا همان مهریه می باشد) اعسار و ناتوانایی خود از پرداخت مهریه را ثابت نماید، در صورت اثبات اعسار مرد از پرداخت مهریه دادگاه با توجه به شرایط مالی و اقتصادی مرد مهریه را قسط بندی می نماید. (کتاب مختصر حقوق خانواده- دکتر سید حسین صفایی- دکتر اسدالله امامی- نشر میزان-چاپ1400، صفحه 178-180)

تعدیل اقساط مهریه

آیا به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص هستید؟

کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .