تقسیم بندی مجازات ها

موسسه حقوقی دانش محور تاراز
مشاور: موسسه حقوقی دانش محور تاراز
دانش محور تاراز دانش محور تاراز ناظر علمی: دانش محور تاراز دانش محور تاراز

مجازات‌ها در یک تقسیم‌بندی به «اصلی، تکمیلی و تبعی» تقسیم می‌شوند.در طبقه‌بندی دیگری مجازات‌ها به «بدنی، سالب و محدودکننده‌ی آزادی، مالی، ممنوعیت از اشتغال به کسب یا شغل یا حرفه، سالب حق، سالب حیثیت و محرومیت از خدمات عمومی، تقسیم می‌شوند.»در ماده‌ی ۱۴ قانون مجازات اسلامی نیز تقسیمی مطرح شده است که بر اساس آن مجازات‌های مقرر در این قانون چهار قسم است: ۱-حد۲-قصاص۳-دیه4-تعزیر

 

در صورتی که به پاسخ خود دست نیافتید پرسش خود را مطرح کنید
چنانچه وکیل تخصصی در این حوزه هستید خودتان را کنار این مشاوره معرفی کنید ورود / ثبت نام

کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .