لیست مشاوره ها

مشکل حقوقی خود را جستجو کنید
گروه بندی
چک‌های صادره از حساب مسدود
چک‌های صادره از حساب مسدود

اگر صادر کننده ای که حساب او نزد بانک مسدود شده است، دوباره به عهدۀ همان حساب مسدود در بانک چکی صادر کند، این چک جزو چک‌های عادی محسوب می‌شود و مشمول قانون صدور چک خواهد بود البته این عمل صدور چک به حساب مسدود با علم طبق ماده ۱۰ قانون صدور چک جرم است و مجازات شدیدتری از جرم صدور چک بی محل دارد.

ادامه مشاوره
چک‌های صندوق‌های قرض الحسنه
چک‌های صندوق‌های قرض الحسنه

با توجه به اینکه افتتاح حساب جاری باید در بانک باشد یعنی محال علیه (بانک) باشد. اگر شخص حساب جاری را در بانک افتتاح نکرده باشد بلکه در صندوق‌های قرض الحسنه حساب داشته باشد ، از آنجایی که صندوق های قرض الحسنه بانک نیستند و تابع ضوابط و مقررات قانون حاکم بر عملیات بانکی نمی باشند از این رو در واقع این نوشته ها نوعی حواله اند که این حواله های صادره از جانب صادر کننده چک بانکی تلقی نمی شود بلکه یک سند عادی به حساب می آیند.

ادامه مشاوره
کلاهبرداری
کلاهبرداری

کلاهبرداری در لغت به معنای شیادی و حقه بازی ، به فریب و دروغ مال دیگران را گرفتن می باشد . جرم کلاهبرداری جزو جرایم علیه اموال محسوب می گردد.

ادامه مشاوره
کم و زیاد کردن آرا یا تعرفه ها
کم و زیاد کردن آرا یا تعرفه ها

کم و زیاد کردن آرا یا تعرفه ها در جریان انتخابات سبب ایجاد مشکلاتی می شود که مهمترین آن گمراهی نسبت به آرا واقعی افراد در انتخابات می باشد. بر این اساس این عمل در قوانین متعدد جرم محسوب می شود.

ادامه مشاوره
کمک هزینه عائله مندی زنان سرپرست خانوار
کمک هزینه عائله مندی زنان سرپرست خانوار

اعضای زن شاغل سرپرست خانوار که همسرشان متوفی، معلول و یا از کارافتاده کلی بوده و به موجب حکم مراجع قانونی سرپرستی خانوار به عهده دارند از کمک هزینه عائله مندی برخوردار می شوند.

ادامه مشاوره
کمک هزینه عائله مندی زنان کارمند بدون همسر
کمک هزینه عائله مندی زنان کارمند بدون همسر

کمک هزینه عائله مندی به کارمندان زن شاغل و یا بازنشسته و وظیفه بگیر که دارای همسر نمی باشند نیز تعلق می گیرد.

ادامه مشاوره
کمیسیون ماده 100 شهرداری
کمیسیون ماده 100 شهرداری

کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری از مراجع اداری اختصاصی است که به اختلافات شهرداری و مردم، در موارد مشخص قانونی رسیدگی می‌کند.

ادامه مشاوره
کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری
کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری

کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری از مراجع اداری اختصاصی است.

ادامه مشاوره
کمیسیون ماده 99 شهرداری
کمیسیون ماده 99 شهرداری

کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری از مراجع اداری اختصاصی است.

ادامه مشاوره
گذشت شاکی
گذشت شاکی

بر طبق قانون مجازات اسلامی جرایم به دو دسته جرائم قابل گذشت و جرایم غیر قابل گذشت تقسیم می گردد که در واقع اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است مگر مواردی که قانونگذار تعیین کرده است .

ادامه مشاوره