کتب و مقالات حقوقی

کتاب یا مقاله مورد نظر خود را جستجو کنید
گروه بندی
بررسی حدود غیرموضوعه(ماده 220 قانون مجازات اسلامی) بارویکرد فقه مقارن بررسی حدود غیرموضوعه(ماده 220 قانون مجازات اسلامی) بارویکرد فقه مقارن
فقهی 1395/10/01
مشاهده بیشتر
بررسی حقوق غیر مالی کودک آزمایشگاهی بررسی حقوق غیر مالی کودک آزمایشگاهی مشاهده بیشتر
بررسی حمایت حقوقی از ایده (مطالعه تطبیقی در نظام های حقوقی ایران و فرانسه) بررسی حمایت حقوقی از ایده (مطالعه تطبیقی در نظام های حقوقی ایران و فرانسه) مشاهده بیشتر
بررسی رکن روانیِ قتل عمدیِ ناشی از بی پروایی آگاهانه در قانون مجازات اسلامی بررسی رکن روانیِ قتل عمدیِ ناشی از بی پروایی آگاهانه در قانون مجازات اسلامی
حقوق عمومی 1395/11/17
مشاهده بیشتر
بررسی ضمانت اجراهای مالی در زمینه حقوق رقابت بررسی ضمانت اجراهای مالی در زمینه حقوق رقابت مشاهده بیشتر
بررسی عدم سقوط خیار با تلف عین بررسی عدم سقوط خیار با تلف عین
حقوق خصوصی 1393/04/07
مشاهده بیشتر
بررسی علم قاضی در فقه و قانون بررسی علم قاضی در فقه و قانون
حقوق عمومی 1385/11/29
مشاهده بیشتر
بررسی عنصر معنوی جرم و تمایز آن از مسئولیت کیفری بررسی عنصر معنوی جرم و تمایز آن از مسئولیت کیفری مشاهده بیشتر
بررسی فقهی حقوقی تعزیرات با تاکید بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بررسی فقهی حقوقی تعزیرات با تاکید بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مشاهده بیشتر
بررسی فقهی و حقوقی ارث رد و اجازه در معاملات غیر نافذ بررسی فقهی و حقوقی ارث رد و اجازه در معاملات غیر نافذ
فقهی 1393/09/18
مشاهده بیشتر
بررسی فقهی و حقوقی موجبات ضمان قهری بررسی فقهی و حقوقی موجبات ضمان قهری
فقهی 1400/11/01
مشاهده بیشتر
بررسی فقهی- حقوقی  مسئولیت مدنی دانشجویان پرستاری بررسی فقهی- حقوقی مسئولیت مدنی دانشجویان پرستاری
حقوق پزشکی 1394/10/07
مشاهده بیشتر
بررسی لزوم یا عدم لزوم شرایط اساسی صحت قراردادها در مورد شروط ضمن عقد بررسی لزوم یا عدم لزوم شرایط اساسی صحت قراردادها در مورد شروط ضمن عقد مشاهده بیشتر
بررسی ماهیت حق حبس در نکاح و چگونگی استیفای آن بررسی ماهیت حق حبس در نکاح و چگونگی استیفای آن مشاهده بیشتر
بررسی ماهیت قرارداد استصناع در حقوق ایران بررسی ماهیت قرارداد استصناع در حقوق ایران
حقوق خصوصی 1389/05/25
مشاهده بیشتر
بررسی ماهیت و مبانی تعدد مسئولیت در پرداخت یک دین بررسی ماهیت و مبانی تعدد مسئولیت در پرداخت یک دین
حقوق خصوصی 1388/09/01
مشاهده بیشتر
بررسی نسب و ارث کودکان متولد اجاره رحم بررسی نسب و ارث کودکان متولد اجاره رحم
حقوق خصوصی 1391/03/10
مشاهده بیشتر
بررسی و تحلیل ارکان جرم تصرف عدوانی در حقوق ایران بررسی و تحلیل ارکان جرم تصرف عدوانی در حقوق ایران مشاهده بیشتر
بررسی کاربردی تعلیق مجازات بررسی کاربردی تعلیق مجازات مشاهده بیشتر
بررسی کاربردی تعلیق مجازات در حقوق جزا و رویه محاکم ایران بررسی کاربردی تعلیق مجازات در حقوق جزا و رویه محاکم ایران مشاهده بیشتر
بزه دیده و عوام گرا شدن سیاست کیفری بزه دیده و عوام گرا شدن سیاست کیفری مشاهده بیشتر
بنیاد نظری اصلاح نظام قانونگذاری بنیاد نظری اصلاح نظام قانونگذاری
حقوق عمومی 1384/10/01
مشاهده بیشتر
بهترین وکیل کیست و چه ویژگی های دارد؟ بهترین وکیل کیست و چه ویژگی های دارد؟
حقوق عمومی 1401/06/01
مشاهده بیشتر
بيع سلف در فقه و حقوق موضوعه بيع سلف در فقه و حقوق موضوعه
فقهی 1388/01/17
مشاهده بیشتر
بیان موجزي از دلايل ضرورت تعيين سن رشد بیان موجزي از دلايل ضرورت تعيين سن رشد
حقوق خصوصی 1394/04/18
مشاهده بیشتر
بیان موجزی از دلایل ضرورت تعیین سن رشد بیان موجزی از دلایل ضرورت تعیین سن رشد
حقوق خصوصی 1394/04/18
مشاهده بیشتر
تأثير مبنای قرارداد بر شرایط اساسي صحت قرارداد تأثير مبنای قرارداد بر شرایط اساسي صحت قرارداد
حقوق خصوصی 1395/06/16
مشاهده بیشتر
تأثیر حقوق بنیادین بشری بر آزادی قراردادی تأثیر حقوق بنیادین بشری بر آزادی قراردادی
حقوق خصوصی 1395/12/22
مشاهده بیشتر
تأثیر رابطه مرتکب و بزه‌دیده بر گذشت و سازش در پروندههای ضرب و جرح تأثیر رابطه مرتکب و بزه‌دیده بر گذشت و سازش در پروندههای ضرب و جرح
حقوق عمومی 1395/05/03
مشاهده بیشتر
تأملی بر ماهیت حق انصراف در قرارداد‌های الکترونیکی تأملی بر ماهیت حق انصراف در قرارداد‌های الکترونیکی مشاهده بیشتر