لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
هیات وزیران
۶۷۳ / ۲۰۱۲۸ 1393/01/26

آئین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۷۳ / ۲۰۱۲۸ 1393/01/26

آئین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۷۳ / ۲۰۱۲۸ 1393/01/26

آئین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۳۸ / ۱۹۷۷۲ 1391/10/28

آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۱۵) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

مشاهده بیشتر
وزارت کار و اموراجتماعی
۵۰۱ / ۱۹۶۷۳ 1391/06/28

آیین‌نامه ایمنی کار با ماشین‌آلات عمرانی

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۸۵۶ / ۲۰۶۹۳ 1394/12/27

اصلاح اساسنامه صندوق ملی محیط زیست

مشاهده بیشتر
دبیر هیات دولت
۴۷۸ / ۱۹۶۱۱ 1391/04/13

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۸۱۴۶۹/ت۴۷۵۸۸هـ مورخ ۱۹/۹/۱۳۹۰

مشاهده بیشتر
دبیر هیات دولت
۷۲۰ / ۲۰۲۹۶ 1393/07/14

اصلاح تصویب‌نامه موضوع بودجه سال ۱۳۹۳ سازمانهای مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی کیش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلی و ماکو

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۷۱ / ۲۰۴۲۸ 1394/02/05

اصلاح ماده (۳) اصلاحی اساسنامه شرکت سهامی بیمه ایران

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۸۵۶ / ۲۰۶۹۳ 1394/12/27

اصلاح ماده (۵) اساسنامه شرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۹۱ / ۱۹۹۰۵ 1392/04/16

الحاق یک تبصره به ماده (۹) آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره (۱) ماده (۴۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۰۱ / ۱۹۶۷۳ 1391/06/28

تصمیم نمایندگان ویژه رییس‌جمهور در خصوص تعیین اعضای هیئت مدیره سازمانهای مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۲۸ / ۱۹۷۴۸ 1391/09/28

تصویب‌نامه در خصوص اصلاحات تقسیمات کشوری در استان کرمان

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۷۳ / ۲۰۱۲۸ 1393/01/26

تصویب‌نامه در خصوص افزایش سقف کمکهای بلاعوض برای کشاورزان و دامداران خسارت‌دیده از حوادث

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۷۳ / ۲۰۱۲۸ 1393/01/26

تصویب‌نامه در خصوص برقراری فوق‌العاده شغل متناسب با سطح تخصص و مهارتها برای مشاغل

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۷۳ / ۲۰۱۲۸ 1393/01/26

تصویب‌نامه در خصوص ترکیب ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۸۵ / ۲۰۱۷۱ 1393/03/19

تصویب‌نامه در خصوص تعیین بودجه سال ۱۳۹۳ سازمانهای مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی کیش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلی و ماکو

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۷۳ / ۲۰۱۲۸ 1393/01/26

تصویب‌نامه در خصوص تعیین دستگاه مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای قزاقستان، پاکستان، عمان و آذربایجان

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۱۷ / ۲۰۲۵۵ 1393/06/27

تصویب‌نامه در خصوص تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات باغیدر سال ۱۳۹۳

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۷۳ / ۲۰۱۲۸ 1393/01/26

تصویب‌نامه در خصوص تعیین منطقه گرمسیر شهرستانهای داراب و زرین‌دشت

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۰۱ / ۱۹۶۷۳ 1391/06/28

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان ری

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۵۶ / ۱۹۸۱۷ 1391/12/23

تصویب‌نامه درخصوص انتزاع شهرستان طبس از استان یزد و الحاق آن به استان خراسان جنوبی

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۰۴ / ۱۹۶۸۷ 1391/07/13

تصویب‌نامه درخصوص تقسیمات کشوری در استان ایلام

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۷۷۵ / ۲۰۴۴۲ 1394/02/22

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر هشترود

مشاهده بیشتر
۱۸۶۷۳ / ۱۸۶۷۳ 1388/01/26

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر کهریزک

مشاهده بیشتر
۱۸۶۷۳ / ۱۸۶۷۳ 1388/01/26

دستورالعمل نحوه اعمال مشوق‌های مالی و یا غیرمالی

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵۸۱ / ۱۹۸۸۵ 1392/03/22

رأی شماره ۱۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع همسایه مجاور ملک موضوع رأی کمیسیون بازنگری ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ذی‌نفع محسوب شده و حق شکایت به خواسته ابطال رأی کمیسیون مذکور را دارد

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۷۵۸ / ۲۰۳۸۸ 1393/12/11

رأی شماره ۱۸۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره ۲۹۶۷/۹۱/۲۲۲ـ ۹/۲/۱۳۹۱ رئیس امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور

مشاهده بیشتر