اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۸۱۴۶۹/ت۴۷۵۸۸هـ مورخ ۱۹/۹/۱۳۹۰

مرجع تصویب دبیر هیات دولت
تاریخ انتشار 1391/04/13
شماره ویژه نامه ۴۷۸
شماره انتشار ۱۹۶۱۱
شماره نامه
تاریخ نامه

شماره۶۶۹۱۸/ت۴۷۵۸۸ک                                                             ۱۰/۴/۱۳۹۱ اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۸۱۴۶۹/ت۴۷۵۸۸هـ  مورخ ۱۹/۹/۱۳۹۰ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وزیران عضو کار گروه حمایت از تولید بنا به پیشنهاد شماره ۲۶۷۳۸۰/۶۰ مورخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۵۱۲۴۷/ت۴۳۵۰۵هـ مورخ ۲۹/۷/۱۳۸۸ تصویب نمودند: متن زیر جایگزین بند(۲) تصویب‌نامه شماره ۱۸۱۴۶۹/ت۴۷۵۸۸هـ مورخ ۱۹/۹/۱۳۹۰ می‌شود: ۲ـ به منظور مبارزه با ورود کالاهای غیرمجاز به بازار داخلی و رهگیری کالا در نظام تأمین، تولید و توزیع، سازمان توسعه تجارت ایران موظف است از تأیید و صدور مجوز ثبت سفارش جهت کالاهای مشمول طرح بدون تأییدیه دریافت کد رهگیری توسط واردکنندگان کالا خودداری نماید. این تصویـب‌نامه در تاریخ ۳۰/۳/۱۳۹۱ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. معاون اول رییس‌جمهور ـ محمدرضا رحیمی