تصویب‌نامه در خصوص افزایش سقف کمکهای بلاعوض برای کشاورزان و دامداران خسارت‌دیده

مرجع تصویب هیات وزیران
تاریخ انتشار 1393/01/26
شماره ویژه نامه ۶۷۳
شماره انتشار ۲۰۱۲۸
شماره نامه
تاریخ نامه

شماره۳۰۰۰/ت۵۰۴۵۲هـ                                                               ۲۰/۱/۱۳۹۳ تصویب‌نامه در خصوص افزایش سقف کمکهای بلاعوض برای کشاورزان و دامداران خسارت‌دیده از حوادث وزارت کشور ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیأت وزیران در جلسه ۱۷/۱/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۱۸۱۰ مورخ ۱۷/۱/۱۳۹۳ وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: سقف کمکهای بلاعوض برای کشاورزان و دامداران خسارت دیده از حوادث موضوع ردیف (۶) جدول شماره (۱) تصویب‌نامه شماره ۸۲۴۳۵/ت۴۶۵۳۰هـ مورخ ۹/۴/۱۳۹۲ از محل اعتبارات ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال به سی میلیون (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال افزایش می‌یابد. معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری