تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر کهریزک

مرجع تصویب
تاریخ انتشار 1388/01/26
شماره ویژه نامه ۱۸۶۷۳
شماره انتشار ۱۸۶۷۳
شماره نامه
تاریخ نامه

استاندار محترم و ریاست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان تهران        در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و باتوجه به تصویب طرح جامع شهر کهریزک در جلسه مورخ12/11/1387 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور، خواهشمند است نسبت به‌انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی