لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
هیات وزیران
۶۶۴ / ۲۰۱۰۰ 1392/12/14

آئین‌نامه اجرایی گواهی‌نامه‌های متخصصان فنی هواپیمایی و مؤسسه‌های مربوط به تعلیم و تربیت متخصصان فنی هواپیمایی (غیرنظامی)

مشاهده بیشتر
قوه قضائیه
۵۵۱ / ۱۹۸۰۶ 1391/12/10

آیین‌نامه اجرایی نحوه ایجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاه‌های انتظامی

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۱۹ / ۱۹۷۲۵ 1391/08/29

آیین‌نامه ساماندهی و اعتبار بخشی مراکز مشاوره

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۷۱ / ۱۹۸۶۲ 1392/02/24

اصلاح آیین‌نامه ساماندهی و اعتبار بخشی مراکز مشاوره

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۳۸ / ۲۰۳۲۳ 1393/09/20

اصلاح ماده (۶) اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه‌ای گیلان

مشاهده بیشتر
شورای عالی اداری
۵۴۷ / ۱۹۷۹۷ 1391/11/30

اصلاح مصوبه شورای عالی اداری درخصوص نحوه انتخاب و انتصاب مدیران‌حرفه‌ای

مشاهده بیشتر
شوراى عالى انقلاب فرهنگى
۴۶۲ / ۱۹۵۶۸ 1391/02/21

برگزاری مسابقات علمی دانشجویی

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۶۴ / ۲۰۱۰۰ 1392/12/14

تصویب‌نامه در خصوص اقساط معوق گیرندگان تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۶۴ / ۲۰۱۰۰ 1392/12/14

تصویب‌نامه در خصوص تردد خودروهای به شماره منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۲۸ / ۱۹۷۴۸ 1391/09/28

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در استان کهگیلویه و بویراحمد

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۸۰ / ۲۰۱۵۱ 1393/02/22

تصویب‌نامه در خصوص توزیع یارانه نهاده‌ها و عوامل تولید کشاورزیدر سال ۱۳۹۳

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۴۴۹ / ۱۹۵۳۵ 1391/01/10

تصویب‌نامه درخصوص اجرای استانداردهای به شماره ملی ۵۹۶۱، ۵۹۶۲ و ۳۸۳۴

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۱۱ / ۱۹۷۰۹ 1391/08/09

تصویب‌نامه درخصوص تعیین تعرفه‌های خدمات سازمان فضایی ایران

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۷۴ / ۲۰۴۳۷ 1394/02/16

تصویب‌نامه درخصوص عدم شمول حواله‌های ارزی پرداخت نقدی دوره تحریم از مواد (۴۵) و (۴۷) قانون مالیاتهای مستقیم

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۷۲۲ / ۲۰۲۷۵ 1393/07/22

رأی شماره ۱۰۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتهایی از تعرفه بهای خدمات شهرداری اراک موردعمل از ۱/۱/۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۸۵۲ / ۲۰۶۸۵ 1394/12/17

رأی شماره ۱۲۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال کد تعرفه شماره ۲۴۰۲ موضوع عوارض حق‌النظاره مهندسین ناظر شورای اسلامی شهر ابلاغی به شماره ۳۱۳۹/ش ـ ۱۳/۱۱/۱۳۹۰

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۸۵۳ / ۲۰۶۸۶ 1394/12/18

رأی شماره ۱۲۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال کد تعرفه شماره ۰۱۰۴۰۱۹ موضوع عوارض حق‌النظاره (ساختمان) مهندسین ناظر شورای اسلامی شهر همدان در سال ۱۳۹۲

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۸۵۶ / ۲۰۶۹۳ 1394/12/27

رأی شماره ۱۲۶۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر مرند در سال ۱۳۹۴ مبنی بر وضع عوارض، معاملات املاک، مستغلات، مستحدثات، سرقفلی خلاف قانون است و ابطال می‌شود

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۴۹۷ / ۱۹۶۶۴ 1391/06/16

رأی شماره ۲۴۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بندرعباس در قسمت اخذ عوارض تغییرکاربری از انبارها به تجاری

مشاهده بیشتر
۱۹۶۶۴ / ۱۹۶۶۴ 1391/06/16

رأی شماره ۲۴۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بندرعباس

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۷۸۶ / ۲۰۴۷۷ 1394/04/04

رأی شماره ۲۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع دریافت عوارض حق‌النظاره دفاتر مهندسی خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده شد

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۴۹۷ / ۱۹۶۶۴ 1391/06/16

رأی شماره ۲۷۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه یکصد و هفتاد و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر قم مورخ ۲۵/۶/۱۳۸۷ که متضمن دریافت قسمتی از اراضی مورد درخواست تفکیک است

مشاهده بیشتر
۱۹۶۶۴ / ۱۹۶۶۴ 1391/06/16

رأی شماره ۲۷۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه یکصد و هفتاد و هفتمین

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۸۶۵ / ۲۰۷۲۱ 1395/02/08

رأی شماره ۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبه شماره۳۶۴۷۳ ـ ۳/۸/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر سبزوار در تجویز عوارض بر قراردادهای پیمانکاری و افزایش نرخ آن از نیم درصد به یک درصد مغایر قانون است و ابطال می‌شود

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۶۴۲ / ۲۰۰۳۹ 1392/09/27

رأی شماره ۵۳۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه پرداخت فوق‌العاده مخصوص مستخدمان پیمانی

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۶۹۸ / ۲۰۲۰۴ 1393/04/26

رأی شماره ۶۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تبدیل واحد دوبلکس برخلاف مفاد پروانه ساختمانی به دو واحد مستقل مسکونی

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۶۴۸ / ۲۰۰۵۰ 1392/10/14

رأی شماره ۶۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه پرداخت فوق‌العاده کار با اشعه به افرادی که به طور مستمر به کار با اشعه اشتغال داشته باشند

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵۴۳ / ۱۹۷۸۸ 1391/11/18

رأی شماره ۶۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۱۸ مصوبه شماره ۶۲۳۹/ش/ق ـ ۱۴/۱۱/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر قم مبنی بر وضع ۳% عوارض حق‌النظاره خدمات مهندسی برای سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۸۷

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۸۲۷ / ۲۰۵۹۸ 1394/08/30

رأی شماره ۹۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قید «در دوره تحریم» از مصوبه شماره ۱۴۹۸۱/ت۵۰۸۶۶هـ ـ ۱۰/۲/۱۳۹۴ هیأت وزیران

مشاهده بیشتر
۱۸۴۷۰ / ۱۸۴۷۰ 1387/05/07

رأی شماره۲۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبات۱۶۶۴ش/الف مورخ۱۸/۵/۱۳۸۶ و ۱۲۸۶۸ش/الف مورخ ۱۲/۶/۱۳۸۶ و ۱۴۳۹۱ش/الف مورخ ۲۳/۸/۱۳۸۴

مشاهده بیشتر