لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۶۷۷ / ۲۰۱۳۹ 1393/02/08

رأی شماره۴۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی جهادسازندگی به پیمانی در زمان ادغام وزارتخانه‌های جهاد و کشاورزی

مشاهده بیشتر
۱۹۷۷۲ / ۱۹۷۷۲ 1391/10/28

رأی شماره۶۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵۳۸ / ۱۹۷۷۲ 1391/10/28

رأی شماره۶۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده۱۸ مصوبه شماره۶۲۳۹/ش/ق ـ ۱۴/۱۱/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر قم مبنی بر وضع ۳% عوارض حق‌النظاره خدمات مهندسی برای سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۸۷

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵۵۵ / ۱۹۸۱۵ 1391/12/21

رأی شماره۸۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع معافیت عوارض بر فروش محصولات و تولیدات کارخانجات و واحدهای صنعتی و معدنی

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵۹۷ / ۱۹۹۱۶ 1392/04/29

رأی شماره‌های ۲۰۷ـ ۲۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه چهل و هشتمین جلسه شورای عالی ثبت مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۸۷ و بخشنامه شماره ۴۶۴۷/۱ـ ۳/۱۲/۱۳۸۷ رئیس سازمان ثبت احوال کشور

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۶۹۰ / ۲۰۱۸۸ 1393/04/08

رأی شماره‌های ۴۰۹ الی ۴۱۵ و ۵۷۴ ـ۵۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تسری قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی به کارکنان بنیاد شهید

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۶۴۹ / ۲۰۰۵۲ 1392/10/16

رأی شماره‌های ۶۶۵ ـ۶۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق ماده۲۵ و ابطال ماده۳۳ آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۷۲۹ / ۲۰۲۹۷ 1393/08/20

قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۸۴۳ / ۲۰۶۵۲ 1394/11/07

قانون اصلاح قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون لغو ضرورت تصدیق رسمی اسناد دولتی بیگانه

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۶۶۴ / ۲۰۱۰۰ 1392/12/14

قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۴۹۷ / ۱۹۶۶۴ 1391/06/16

قانون تعیین تکلیف استخدامی مربیان حق‌التدریس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به رسمی و پیمانی

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۶۵۸ / ۲۰۰۸۱ 1392/11/21

قانون تفسیر درخصوص مواد (۶۳) و (۶۴) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل وچهارم (۴۴) قانون اساسی

مشاهده بیشتر
۱۹۶۶۴ / ۱۹۶۶۴ 1391/06/16

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر بستان

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۴۹۷ / ۱۹۶۶۴ 1391/06/16

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر سردشت

مشاهده بیشتر
۱۹۶۶۴ / ۱۹۶۶۴ 1391/06/16

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر سردشت

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۴۹۷ / ۱۹۶۶۴ 1391/06/16

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر کنارتخته

مشاهده بیشتر
۱۹۶۶۴ / ۱۹۶۶۴ 1391/06/16

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر کنارتخته

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۴۹۷ / ۱۹۶۶۴ 1391/06/16

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص الحاق اراضی به محدوده شهر اردکان

مشاهده بیشتر
۱۹۶۶۴ / ۱۹۶۶۴ 1391/06/16

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص الحاق اراضی به محدوده شهر اردکان

مشاهده بیشتر
قوه قضائیه
۷۹۲ / ۲۰۴۹۷ 1394/04/31

نظریه‌ مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

مشاهده بیشتر
قوه قضائیه
۷۲۷ / ۲۰۲۹۲ 1393/08/14

نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۴۵۲ / ۱۹۵۴۳ 1391/01/22

نظریه‌های‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۵۵۸ / ۱۹۸۲۱ 1391/12/28

نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۵۸۶ / ۱۹۸۹۵ 1392/04/04

نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۴۹۷ / ۱۹۶۶۴ 1391/06/16

نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

مشاهده بیشتر