لیست قوانین

قانون مورد نظر خود را جستجو کنید
نوع
موضوع
قانون
مالی 1400/03/10

بخشنامه موضوع رفع ابهام از حکم جزء 2 بند ق تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور (مبنای محاسبه پنج واحد درصد بخشودگی)

مشاهده بیشتر
قانون
خانواده 1400/01/29

لایحه اصلاح ضوابط مربوط به اجازه زوج در صدور گذرنامه زوجه

مشاهده بیشتر
قانون

لايحه اصلاح ماده ای از قانون آيين دادرسی كيفری

مشاهده بیشتر
قانون

بخشنامه قوه قضائيه در خصوص قيمت ديه كامله در ماه هاي غيرحرام از ابتداي سال 1400

مشاهده بیشتر
قانون
تعزیرات 1399/03/22

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

مشاهده بیشتر
قانون

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

مشاهده بیشتر
قانون
مالی 1399/01/31

بخشنامه موضوع اصلاح بند ۴ بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۱۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ در ارتباط با نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های بانکی

مشاهده بیشتر
قانون
دانشگاه 1395/02/16

قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور

مشاهده بیشتر
قانون

قانون توسعه و بهینه‌سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور

مشاهده بیشتر
قانون
مدنی 1395/02/16

قانون الحاق یک تبصره به ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)

مشاهده بیشتر
آیین نامه
صنعت 1395/02/16

آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

مشاهده بیشتر
آیین نامه
کاداستر 1395/01/22

آیین نامه اجرایی قانون جامع حد نگار (کاداستر) کشور

مشاهده بیشتر
آیین نامه

آیین نامه شیوه اجرای قرارهای نظارت و تامین قضایی

مشاهده بیشتر
قانون
مالی 1394/11/13

قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم

مشاهده بیشتر
آیین نامه
خودرو 1394/11/04

آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده ۱۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

مشاهده بیشتر
آیین نامه
حمایتی 1394/10/26

آیین نامه اجرایی حمایت از شهود و مطلعان

مشاهده بیشتر
آیین نامه
مالی 1394/10/26

آیین نامه اجرایی شیوه نگهداری اموال توقیف شده

مشاهده بیشتر
آیین نامه

آئین نامه اجرایی شیوه نگهداری اموال توقیف شده موضوع تبصره ماده ۱۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲

مشاهده بیشتر
آیین نامه

آیین‌نامه اجرایی ماده ۶۷ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران

مشاهده بیشتر
قانون

قانون شوراهای حل اختلاف 1394

مشاهده بیشتر
قانون
مالی 1394/08/09

قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران

مشاهده بیشتر
قانون
مالی 1394/07/21

قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1394

مشاهده بیشتر
قانون
پیشگیری 1394/06/07

قانون پیشگیری از وقوع جرم

مشاهده بیشتر
آیین نامه
مالی 1394/06/04

آیین نامه اجرایی ماده ۷۷ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)

مشاهده بیشتر
قانون
مالی 1394/04/31

قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم

مشاهده بیشتر
قانون
مالی 1394/04/21

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394

مشاهده بیشتر
آیین نامه
کودکان 1394/04/14

آیین نامه اجرایی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست

مشاهده بیشتر
قانون

قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر

مشاهده بیشتر
قانون
صنعت 1394/02/01

قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

مشاهده بیشتر
قانون
زیربنایی 1394/01/30

قانون حریم خطوط هوایی انتقال و توزیع نیروی برق

مشاهده بیشتر