لیست قوانین

قانون مورد نظر خود را جستجو کنید
نوع
موضوع
قانون

آیین نامه اجرایی بند م تبصره 8 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور

مشاهده بیشتر
قانون
خانواده 1400/08/09

اصلاح تصويب نامه شماره 36547/ت 58319 هـ مورخ 1400/04/05 با موضوع (آيين نامه اجرايي ماده ( 6 ) قانون حمايت از اطفال و نوجوانان)

مشاهده بیشتر
قانون

قانون اصلاح قانون صدور چک

مشاهده بیشتر
قانون

بخشنامه قوه قضائيه در مورد تخصيص شناسه ملي،‌ ايجاد شناسنامه هويتي و هماهنگي ميان واحدهاي قوه قضاييه و واحدهاي وابسته

مشاهده بیشتر
قانون
قضایی 1400/07/24

بخشنامه قوه قضائيه در خصوص تخصيص شناسه ملي، ايجاد شناسنامه هويتي و هماهنگي ميان واحدهاي قوه قضاييه و واحدهاي وابسته

مشاهده بیشتر
آیین نامه
تجارت 1400/07/07

بخشنامه گمرك در خصوص دفتر صنايع حمل و نقل وزارت صنعت ، معدن و تجارت موضوع ميزان ساخت داخل كاميون كشنده

مشاهده بیشتر
قانون

دستورالعمل قوه قضائيه در خصوص نحوه دفاع از دعاوي طرح شده عليه قوه قضائيه

مشاهده بیشتر
قانون

دستورالعمل نحوه دفاع از دعاوي طرح شده عليه قوه قضاييه

مشاهده بیشتر
قانون
خانواده 1400/05/05

ماده 10 آيين نامه سنجش كتبي داوطلبان آزمون مركز وكلاء ،كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضاييه

مشاهده بیشتر
قانون
خانواده 1400/05/04

بخشنامه قوه قضاييه در خصوص ماده 10 آيين نامه سنجش كتبي داوطلبان آزمون مركز وكلاء ،كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضاييه

مشاهده بیشتر
قانون
خانواده 1400/04/25

بررسی لایحه ناظر بر روند مطالبه اجرت المثل زوجه در ایام زوجیت

مشاهده بیشتر
قانون
مالی 1400/03/10

بخشنامه موضوع رفع ابهام از حکم جزء 2 بند ق تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور (مبنای محاسبه پنج واحد درصد بخشودگی)

مشاهده بیشتر
قانون
خانواده 1400/01/29

لایحه اصلاح ضوابط مربوط به اجازه زوج در صدور گذرنامه زوجه

مشاهده بیشتر
قانون

لايحه اصلاح ماده ای از قانون آيين دادرسی كيفری

مشاهده بیشتر
قانون

بخشنامه قوه قضائيه در خصوص قيمت ديه كامله در ماه هاي غيرحرام از ابتداي سال 1400

مشاهده بیشتر
قانون
تعزیرات 1399/03/22

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

مشاهده بیشتر
قانون

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

مشاهده بیشتر
قانون
مالی 1399/01/31

بخشنامه موضوع اصلاح بند ۴ بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۱۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ در ارتباط با نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های بانکی

مشاهده بیشتر
قانون
دانشگاه 1395/02/16

قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور

مشاهده بیشتر
قانون

قانون توسعه و بهینه‌سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور

مشاهده بیشتر
قانون
مدنی 1395/02/16

قانون الحاق یک تبصره به ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)

مشاهده بیشتر
آیین نامه
صنعت 1395/02/16

آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

مشاهده بیشتر
آیین نامه
کاداستر 1395/01/22

آیین نامه اجرایی قانون جامع حد نگار (کاداستر) کشور

مشاهده بیشتر
آیین نامه

آیین نامه شیوه اجرای قرارهای نظارت و تامین قضایی

مشاهده بیشتر
قانون
مالی 1394/11/13

قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم

مشاهده بیشتر
آیین نامه
خودرو 1394/11/04

آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده ۱۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

مشاهده بیشتر
آیین نامه
حمایتی 1394/10/26

آیین نامه اجرایی حمایت از شهود و مطلعان

مشاهده بیشتر
آیین نامه
مالی 1394/10/26

آیین نامه اجرایی شیوه نگهداری اموال توقیف شده

مشاهده بیشتر
آیین نامه

آئین نامه اجرایی شیوه نگهداری اموال توقیف شده موضوع تبصره ماده ۱۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲

مشاهده بیشتر