لیست قوانین

قانون مورد نظر خود را جستجو کنید
نوع
موضوع
قانون
اداری 1372/10/07

قانون رسیدگی به تخلفات اداری

مشاهده بیشتر
قانون
صنعت 1368/07/01

قانون کار

مشاهده بیشتر
قانون
ارضی 1366/06/22

قانون زمین شهری به همراه اصلاحات

مشاهده بیشتر
قانون
مالی 1366/06/10

قانون محاسبات عمومی کشور

مشاهده بیشتر
قانون
مسکن 1365/08/15

قانون روابط موجر و مستاجر 1365

مشاهده بیشتر
قانون
مالی 1364/06/28

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری

مشاهده بیشتر
قانون
انتخابات 1364/04/09

قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران

مشاهده بیشتر
قانون
خدمت وظیفه 1363/08/08

قانون خدمت وظیفه عمومی همراه با اصلاحات

مشاهده بیشتر
قانون
مسکن 1362/02/13

قانون روابط موجر و مستاجر 1362

مشاهده بیشتر
قانون
مسکن 1356/05/02

قانون روابط موجر و مستاجر 1356

مشاهده بیشتر
قانون

قانون تأمین اجتماعی به همراه اصلاحات

مشاهده بیشتر
قانون
مالی 1351/04/07

قانون پولی و بانکی کشور

مشاهده بیشتر
قانون

قانون جرایم رایانه ای 1388

مشاهده بیشتر
قانون اساسی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مشاهده بیشتر
قانون

قانون امور حسبی

مشاهده بیشتر
قانون

قانون ثبت احوال و کارت ملی

مشاهده بیشتر
قانون

قانون ثبت اسناد و املاک

مشاهده بیشتر
قانون

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

مشاهده بیشتر
قانون

کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (‌تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)

مشاهده بیشتر
قانون

قانون دریایی با اصلاحات 1391

مشاهده بیشتر
قانون

قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری

مشاهده بیشتر
آیین نامه

آیین نامه قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری

مشاهده بیشتر
آیین نامه

آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم

مشاهده بیشتر
آیین نامه

آیین نامه شوراهای حل اختلاف 1388

مشاهده بیشتر
قانون

قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و ملحقات

مشاهده بیشتر
آیین نامه

آیین نامه اجرایی ماده ۳۴ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم

مشاهده بیشتر
آیین نامه

آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده ۱۴۹ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم

مشاهده بیشتر
قانون

قانون نحوه جبران زحمات و خسارات کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست در ارتباط با جرایم زیست محیطی

مشاهده بیشتر
قانون

قانون تملک آپارتمان ها

مشاهده بیشتر
آیین نامه

آیین نامه اجرایی قانون تملک بر آپارتمان ها

مشاهده بیشتر