لیست قوانین

قانون مورد نظر خود را جستجو کنید
نوع
موضوع
قانون

قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی

مشاهده بیشتر
قانون
مالی 1383/01/25

قانون‌ برگزاری‌ مناقصات

مشاهده بیشتر
قانون
صنعت 1382/12/24

قانون نظام صنفی کشور

مشاهده بیشتر
قانون
کودکان 1381/10/25

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان 1381

مشاهده بیشتر
آیین نامه
مالی 1379/03/10

اصلاحیه آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی

مشاهده بیشتر
قانون

قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب

مشاهده بیشتر
قانون
انتخابات 1378/09/09

قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

مشاهده بیشتر
قانون
ثبتی 1376/08/21

قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی

مشاهده بیشتر
قانون
اداری 1376/07/08

قانون مدیریت خدمات کشوری

مشاهده بیشتر
قانون
مسکن 1376/06/05

قانون روابط موجر و مستاجر 1376

مشاهده بیشتر
قانون
1376/01/17

قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری

مشاهده بیشتر
آیین نامه
اداری 1373/07/27

آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری

مشاهده بیشتر
قانون
اداری 1372/10/07

قانون رسیدگی به تخلفات اداری

مشاهده بیشتر
قانون
صنعت 1368/07/01

قانون کار

مشاهده بیشتر
قانون
ارضی 1366/06/22

قانون زمین شهری به همراه اصلاحات

مشاهده بیشتر
قانون
مالی 1366/06/10

قانون محاسبات عمومی کشور

مشاهده بیشتر
قانون
مسکن 1365/08/15

قانون روابط موجر و مستاجر 1365

مشاهده بیشتر
قانون
مالی 1364/06/28

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری

مشاهده بیشتر
قانون
انتخابات 1364/04/09

قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران

مشاهده بیشتر
قانون
خدمت وظیفه 1363/08/08

قانون خدمت وظیفه عمومی همراه با اصلاحات

مشاهده بیشتر
قانون
مسکن 1362/02/13

قانون روابط موجر و مستاجر 1362

مشاهده بیشتر
قانون
مسکن 1356/05/02

قانون روابط موجر و مستاجر 1356

مشاهده بیشتر
قانون

قانون تأمین اجتماعی به همراه اصلاحات

مشاهده بیشتر
قانون
مالی 1351/04/07

قانون پولی و بانکی کشور

مشاهده بیشتر
قانون

قانون جرایم رایانه ای 1388

مشاهده بیشتر
قانون اساسی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مشاهده بیشتر
قانون

قانون امور حسبی

مشاهده بیشتر
قانون

قانون ثبت احوال و کارت ملی

مشاهده بیشتر
قانون

قانون ثبت اسناد و املاک

مشاهده بیشتر
قانون

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

مشاهده بیشتر