لیست قوانین

قانون مورد نظر خود را جستجو کنید
نوع
موضوع
آیین نامه

آیین‌نامه اجرایی ماده ۶۷ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران

مشاهده بیشتر
قانون

قانون شوراهای حل اختلاف 1394

مشاهده بیشتر
قانون
مالی 1394/08/09

قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران

مشاهده بیشتر
قانون
مالی 1394/07/21

قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1394

مشاهده بیشتر
قانون
پیشگیری 1394/06/07

قانون پیشگیری از وقوع جرم

مشاهده بیشتر
آیین نامه
مالی 1394/06/04

آیین نامه اجرایی ماده ۷۷ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)

مشاهده بیشتر
قانون
مالی 1394/04/31

قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم

مشاهده بیشتر
قانون
مالی 1394/04/21

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394

مشاهده بیشتر
آیین نامه
کودکان 1394/04/14

آیین نامه اجرایی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست

مشاهده بیشتر
قانون

قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر

مشاهده بیشتر
قانون
صنعت 1394/02/01

قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

مشاهده بیشتر
قانون
زیربنایی 1394/01/30

قانون حریم خطوط هوایی انتقال و توزیع نیروی برق

مشاهده بیشتر
قانون
مالی 1393/12/06

قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)

مشاهده بیشتر
قانون
کاداستر 1393/11/29

قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور

مشاهده بیشتر
آیین نامه

آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

مشاهده بیشتر
قانون

قانون آیین دادرسی کیفری 1392

مشاهده بیشتر
قانون
زیربنایی 1393/06/19

قانون تعیین حریم حفاظتی-امنیتی اماکن و تأسیسات کشور

مشاهده بیشتر
دستورالعمل
حمل و نقل 1393/06/18

دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت واحدهای رسیدگی به اعتراض نسبت به قبض جریمه رانندگی

مشاهده بیشتر
قانون
مسکن 1393/03/07

قانون پیش ‌فروش ساختمان

مشاهده بیشتر
آیین نامه
مسکن 1393/03/07

آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان

مشاهده بیشتر
آیین نامه
خدمت وظیفه 1393/02/21

آیین نامه معاینه و معافیت پزشکی مشمولان خدمت وظیفه عمومی

مشاهده بیشتر
قانون

قانون آیین دادرسی کیفری 1394

مشاهده بیشتر
قانون
مالی 1392/10/03

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1392

مشاهده بیشتر
قانون

قانون تعیین تکلیف تأمین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده‌اند

مشاهده بیشتر
قانون
کودکان 1392/07/10

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بد سرپرست

مشاهده بیشتر
قانون
کودکان 1392/07/10

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست

مشاهده بیشتر
قانون
حمایتی 1391/12/09

قانون حمایت از خانواده 1391

مشاهده بیشتر
آیین نامه
حمل و نقل 1391/06/26

آیین نامه اجرایی بررسی تخلفات شرکتها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر

مشاهده بیشتر
آیین نامه
مالی 1391/05/15

آیین نامه اجرایی نقل و انتقال خودرو

مشاهده بیشتر
آیین نامه
مسکن 1391/04/25

آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

مشاهده بیشتر