لیست قوانین

قانون مورد نظر خود را جستجو کنید
نوع
موضوع
قانون
حمل و نقل 1401/05/26

تصویبنامه درخصوص اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

مشاهده بیشتر
قانون

خلاصه مذاکرات جلسه علنی سه شنبه ۲۵ مرداد ماه ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی

مشاهده بیشتر
قانون
مالی 1401/05/26

تصویبنامه درخصوص اصلاح آیین نامه اجرایی ماده ۴۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

مشاهده بیشتر
قانون

تصویبنامه درخصوص اصلاح آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

مشاهده بیشتر
قانون

خلاصه مذاکرات جلسه علنی یکشنبه ۲۳ مرداد ماه ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی

مشاهده بیشتر
قانون
مالیات 1401/05/11

بخشنامه موضوع اصلاحیه ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۵ ماده ۱۶۹ مکرر اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴

مشاهده بیشتر
قانون

آیین نامه اجرایی بند ز تبصره ۱۷ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

مشاهده بیشتر
قانون

رأی شماره ۵۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: «با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۰۱ ـ ۱۴۰۰/۵/۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موافقت شد و در نتیجه مصوبه شماره ۵۰۰/۱۵۲۸۶ ـ ۱۳۹۷/۹/۲۵ شرکت ملّی پخش فرآورده‌های نفتی ایران از تاریخ تصویب ابطال شد.»

مشاهده بیشتر
قانون
مالیات 1401/05/05

بخشنامه موضوع افزودن تعریف "سامانه ثبت بر خط معاملات" به آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم

مشاهده بیشتر
قانون

قانون الحاق یک تبصره به ماده ۳۷ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

مشاهده بیشتر
قانون
مالیات 1401/05/03

لایحه اصلاح تبصره های ۲ و ۳ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰

مشاهده بیشتر
قانون

لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

مشاهده بیشتر
قانون
حمل و نقل 1401/05/03

بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) مینی بیل هیدرولیکی چرخ زنجیری تولیدی شرکت ساری پویا

مشاهده بیشتر
قانون
خودرو 1401/05/03

بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) وانت دو کابین دو دیفرانسیل کاپرا مدل ZX MT مربوط به شرکت بهمن موتور

مشاهده بیشتر
قانون
حمل و نقل 1401/04/28

بخشنامه درخصوص تمدید مهلت بخشنامه موضوع میزان ساخت داخل (IPI) محصولات شرکت تولیدی دلتا راه ماشین

مشاهده بیشتر
قانون

طرح الحاق یک تبصره به ماده ۱۸۲ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

مشاهده بیشتر
قانون
بیمه 1401/04/25

طرح اصلاح بند ب ماده ۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵

مشاهده بیشتر
قانون
مالی 1401/04/25

طرح الحاق یک تبصره به بند (و) ماده ۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)

مشاهده بیشتر
قانون

رأی شماره ۴۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «تبصره ۲ ماده ۳۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بند ۱۷ـ ۸ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان که بر اساس آنها مقرر شده است که جهت صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان، هزینه‌های به عنوان حق‌الزحمه خدمات مهندسی در قالب ماده ۳۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان دریافت می‌شود و تعرفه آن به پیشنهاد سازمان نظام مهندسی به تصویب وزارت راه و شهرسازی می‌رسد، ابطال شد.»

مشاهده بیشتر
قانون
مالیات 1401/04/20

دستورالعمل موضوع ترتیبات اجرایی صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم

مشاهده بیشتر
قانون
مالیات 1401/04/15

بخشنامه موضوع عدم الزام به تسلیم اظهارنامه مالیاتی توسط اشخاص حقیقی بابت سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایه گذاری

مشاهده بیشتر
قانون

نظر رییس مجلس شورای اسلامی مبنی بر اعلام عدم مغایرت تعدادی از تصویبنامه های هیات وزیران با قوانین

مشاهده بیشتر
قانون
حمل و نقل 1401/04/12

بخشنامه درخصوص تمدید مهلت بخشنامه موضوع میزان ساخت داخل (IPI) کامیون کشنده دیما DIMA-AT محصول گروه خودروسازی مایان

مشاهده بیشتر
قانون
حمل و نقل 1401/04/12

بخشنامه درخصوص تمدید مهلت بخشنامه موضوع میزان ساخت داخل (IPI) کامیون کشنده فوتون تولیدی شرکت ایران خودرو دیزل

مشاهده بیشتر
قانون

آیین نامه اجرایی بند ف تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

مشاهده بیشتر
قانون
حمل و نقل 1401/04/08

بخشنامه درخصوص تمدید مهلت بخشنامه موضوع میزان ساخت داخل (IPI) کامیون تولیدی شرکت رخش خودرو دیزل

مشاهده بیشتر
قانون
مالیات 1401/04/08

اصلاح آیین نامه اجرایی جزء ۱۴ بند ب ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده

مشاهده بیشتر
قانون
مالیات 1401/03/30

تصویبنامه درخصوص استفاده مرکز آمار ایران از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم

مشاهده بیشتر
قانون

آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره ۱۸ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

مشاهده بیشتر
قانون
حمل و نقل 1401/03/30

بخشنامه درخصوص تمدید مهلت بخشنامه موضوع میزان ساخت داخل (IPI) محصولات تولیدی شرکت زامیاد

مشاهده بیشتر