لیست قوانین

قانون مورد نظر خود را جستجو کنید
نوع
موضوع
قانون
حمل و نقل 1401/03/30

بخشنامه درخصوص تمدید مهلت بخشنامه موضوع میزان ساخت داخل (IPI) محصولات تولیدی شرکت زامیاد

مشاهده بیشتر
قانون

بخشنامه درخصوص واردات قطعات منفصله لیفتراک تحت تعرفه ۹۸۸۴۲۷۰۰

مشاهده بیشتر
آیین نامه
مالیات 1401/03/24

آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره ۱۷ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

مشاهده بیشتر
قانون
حمل و نقل 1401/03/24

بخشنامه درخصوص تمدید مهلت بخشنامه موضوع میزان ساخت داخل (IPI) کامیون دایون ۱۰ تن تولیدی شرکت اریا اورست

مشاهده بیشتر
قانون

لایحه اصلاح ماده ۱۲۴ قانون کار

مشاهده بیشتر
قانون

رأی وحدت رویه شماره ۸۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع حق تجدیدنظر خواهی دادستان نسبت به آراء صادر شده در جرایم قابل گذشت

مشاهده بیشتر
قانون
حمل و نقل 1401/02/26

بخشنامه درخصوص تمدید مهلت بخشنامه موضوع میزان ساخت داخل (IPI) محصولات شرکت ایران خودرو

مشاهده بیشتر
قانون
وکالت 1401/01/17

طلاق با عسر و حرج چیست و تفاوت آن با ۱۲شرط عقدنامه چیست؟

مشاهده بیشتر
قانون

رأی شماره ۲۴۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق ماده ۱۷ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شهرداری سراب و همچنین ماده ۱۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شهرداری سراب که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، در حدی که املاک تفکیک شده قبل از اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰ را نیز مشمول عوارض فوق قرار داده است و ابطال ماده ۱۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۸ شهرداری سراب که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده

مشاهده بیشتر
قانون

تصویبنامه درخصوص اصلاح عبارتی در تصویبنامه موضوع استرداد حقوق ورودی و هزینه انبارداری کالاهایی که مشمول استرداد هستند

مشاهده بیشتر
آیین نامه

تصویبنامه درخصوص حذف عبارتی از بند ۷ ماده ۱ آیین نامه اجرایی بند ه تبصره ۷ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

مشاهده بیشتر
آیین نامه
محیط زیست 1400/09/07

آيين نامه اجرايي جزء (3) تبصره (13) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 كل كشور

مشاهده بیشتر
قانون

قسامه مثبت جنبه خصوصی جرم است نه جنبه عمومی آن (رأی وحدت رویه ۸۱۵)

مشاهده بیشتر
قانون
مالی 1400/09/02

ساز و کار اجرایی جزء ۹ بند الف تبصره ۱۸ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

مشاهده بیشتر
قانون
خانواده 1400/08/24

قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

مشاهده بیشتر
قانون

طرح ارتقاء نظام تولید از طریق اصلاح نظام کارشناسی رسمی دادگستری

مشاهده بیشتر
قانون
مالیات 1400/08/19

آيين نامه اجرايي تبصره (7) ماده (39) قانون ماليات بر ارزش افزوده

مشاهده بیشتر
آیین نامه

نظر رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص عدم مغايرت 25 تصويب نامه بررسي شده در هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين

مشاهده بیشتر
قانون

آیین نامه اجرایی بند م تبصره 8 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور

مشاهده بیشتر
قانون
خانواده 1400/08/09

اصلاح تصويب نامه شماره 36547/ت 58319 هـ مورخ 1400/04/05 با موضوع (آيين نامه اجرايي ماده ( 6 ) قانون حمايت از اطفال و نوجوانان)

مشاهده بیشتر
قانون

قانون اصلاح قانون صدور چک

مشاهده بیشتر
قانون

بخشنامه قوه قضائيه در مورد تخصيص شناسه ملي،‌ ايجاد شناسنامه هويتي و هماهنگي ميان واحدهاي قوه قضاييه و واحدهاي وابسته

مشاهده بیشتر
قانون
قضایی 1400/07/24

بخشنامه قوه قضائيه در خصوص تخصيص شناسه ملي، ايجاد شناسنامه هويتي و هماهنگي ميان واحدهاي قوه قضاييه و واحدهاي وابسته

مشاهده بیشتر
آیین نامه
تجارت 1400/07/07

بخشنامه گمرك در خصوص دفتر صنايع حمل و نقل وزارت صنعت ، معدن و تجارت موضوع ميزان ساخت داخل كاميون كشنده

مشاهده بیشتر
قانون

دستورالعمل قوه قضائيه در خصوص نحوه دفاع از دعاوي طرح شده عليه قوه قضائيه

مشاهده بیشتر
قانون

دستورالعمل نحوه دفاع از دعاوي طرح شده عليه قوه قضاييه

مشاهده بیشتر
قانون
خانواده 1400/05/05

ماده 10 آيين نامه سنجش كتبي داوطلبان آزمون مركز وكلاء ،كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضاييه

مشاهده بیشتر
قانون
خانواده 1400/05/04

بخشنامه قوه قضاييه در خصوص ماده 10 آيين نامه سنجش كتبي داوطلبان آزمون مركز وكلاء ،كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضاييه

مشاهده بیشتر
قانون
خانواده 1400/04/25

بررسی لایحه ناظر بر روند مطالبه اجرت المثل زوجه در ایام زوجیت

مشاهده بیشتر