لیست قوانین

قانون مورد نظر خود را جستجو کنید
نوع
موضوع
قانون

قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

مشاهده بیشتر
قانون
دانشگاه 1388/12/16

قانون مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی

مشاهده بیشتر
قانون
مسکن 1388/12/02

قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

مشاهده بیشتر
آیین نامه
مالی 1388/09/11

آیین نامه قانون مبارزه با پول شویی

مشاهده بیشتر
قانون
حمایتی 1388/07/15

قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

مشاهده بیشتر
قانون
مالی 1388/06/02

قانون صدور چک

مشاهده بیشتر
آیین نامه
مسکن 1388/02/05

آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

مشاهده بیشتر
آیین نامه
مسکن 1388/02/05

آیین نامه اجرایی ماده (۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

مشاهده بیشتر
آیین نامه
ثبتی 1387/06/11

آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب 1387

مشاهده بیشتر
قانون

قانون شوراهای حل اختلاف 1387

مشاهده بیشتر
قانون
بیمه 1387/04/13

قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث

مشاهده بیشتر
1387/02/25

قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

مشاهده بیشتر
آیین نامه
صنعت 1387/01/12

آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار

مشاهده بیشتر
قانون
مالی 1386/11/17

قانون مبارزه با پول شویی

مشاهده بیشتر
قانون

قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی

مشاهده بیشتر
قانون
حمایتی 1386/03/23

قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو

مشاهده بیشتر
قانون
مالی 1384/09/01

قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

مشاهده بیشتر
قانون
مالی 1384/08/15

قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱)

مشاهده بیشتر
قانون

قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی

مشاهده بیشتر
قانون
مالی 1383/01/25

قانون‌ برگزاری‌ مناقصات

مشاهده بیشتر
قانون
صنعت 1382/12/24

قانون نظام صنفی کشور

مشاهده بیشتر
قانون
کودکان 1381/10/25

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان 1381

مشاهده بیشتر
آیین نامه
مالی 1379/03/10

اصلاحیه آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی

مشاهده بیشتر
قانون

قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب

مشاهده بیشتر
قانون
انتخابات 1378/09/09

قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

مشاهده بیشتر
قانون
ثبتی 1376/08/21

قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی

مشاهده بیشتر
قانون
اداری 1376/07/08

قانون مدیریت خدمات کشوری

مشاهده بیشتر
قانون
مسکن 1376/06/05

قانون روابط موجر و مستاجر 1376

مشاهده بیشتر
قانون
1376/01/17

قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری

مشاهده بیشتر
آیین نامه
اداری 1373/07/27

آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری

مشاهده بیشتر