لیست قوانین

قانون مورد نظر خود را جستجو کنید
نوع
موضوع
قانون
صنعت 1390/11/16

قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

مشاهده بیشتر
قانون

قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

مشاهده بیشتر
قانون
مسکن 1390/09/20

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

مشاهده بیشتر
قانون
اداری 1390/08/07

قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

مشاهده بیشتر
قانون
قضایی 1390/07/27

قانون نظارت بر رفتار قضات

مشاهده بیشتر
آیین نامه
حمل و نقل 1390/06/20

آیین‌نامه اجرایی ماده ۷ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

مشاهده بیشتر
آیین نامه
خودرو 1390/06/20

آیین نامه اجرایی بندهای الف و ب ماده ۱۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

مشاهده بیشتر
قانون
اسلحه 1390/06/07

قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز

مشاهده بیشتر
آیین نامه
صنعت 1390/02/06

آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

مشاهده بیشتر
قانون

قانون مجازات اسلامی 1392

مشاهده بیشتر
قانون
حمل و نقل 1389/12/08

قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

مشاهده بیشتر
قانون برنامه توسعه

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ ـ ۱۳۹۰)

مشاهده بیشتر
قانون

قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

مشاهده بیشتر
قانون
دانشگاه 1388/12/16

قانون مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی

مشاهده بیشتر
قانون
مسکن 1388/12/02

قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

مشاهده بیشتر
آیین نامه
مالی 1388/09/11

آیین نامه قانون مبارزه با پول شویی

مشاهده بیشتر
قانون
حمایتی 1388/07/15

قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

مشاهده بیشتر
قانون
مالی 1388/06/02

قانون صدور چک

مشاهده بیشتر
آیین نامه
مسکن 1388/02/05

آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

مشاهده بیشتر
آیین نامه
مسکن 1388/02/05

آیین نامه اجرایی ماده (۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

مشاهده بیشتر
آیین نامه
ثبتی 1387/06/11

آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب 1387

مشاهده بیشتر
قانون

قانون شوراهای حل اختلاف 1387

مشاهده بیشتر
قانون
بیمه 1387/04/13

قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث

مشاهده بیشتر
1387/02/25

قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

مشاهده بیشتر
آیین نامه
صنعت 1387/01/12

آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار

مشاهده بیشتر
قانون
مالی 1386/11/17

قانون مبارزه با پول شویی

مشاهده بیشتر
قانون

قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی

مشاهده بیشتر
قانون
حمایتی 1386/03/23

قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو

مشاهده بیشتر
قانون
مالی 1384/09/01

قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

مشاهده بیشتر
قانون
مالی 1384/08/15

قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱)

مشاهده بیشتر