رای دادن با شناسنامه جعلی

موسسه حقوقی دانش محور تاراز
مشاور: موسسه حقوقی دانش محور تاراز
دانش محور تاراز دانش محور تاراز ناظر علمی: دانش محور تاراز دانش محور تاراز

برای شرکت در انتخابات داشتن شناسنامه الزامی است بدین جهت ممکن است این سند مهم مورد سوء استفاده اشخاص قرار گیرد. به هر حال قوانین جزایی موارد استفاده غیر قانونی از این سند هویتی مهم را جرم‌انگاری کرده‌اند. براساس بند4 ماده 33 انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات بعدی همچنین براساس بند 4 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و بند 4 ماده 44 قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شوراهای مزبور رای دادن با شناسنامه جعلی جرم شناخته شده است.

همچنین قابل ذکر است براساس بند ( د )ماده 70 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375 نیز رای دادن با شناسنامه جعلی جزو تخلفات محسوب می شود.

رای دادن با شناسنامه جعلی

آیا از مجازات رای دادن با شناسنامه جعلی اطلاع دارید؟

کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .