لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
هیات وزیران
۷۶۰ / ۲۰۳۹۳ 1393/12/17

تصویب‌نامه در خصوص تسویه مطالبات انباشته معوق خودروسازان داخلی از بابت عدم امکان استفاده گواهی‌های اسقاط خودروهای فرسوده

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۵۳ / ۲۰۰۶۵ 1392/11/02

تصویب‌نامه در خصوص تعیین شهرستان جهرم به عنوان منطقه گرمسیر

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۵۳ / ۲۰۰۶۵ 1392/11/02

تصویب‌نامه در خصوص تغییر دستگاه اجرایی طرح «احداث راه اصلی قزوین ـ الموت ـ تنکابن»

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۳۳ / ۱۹۷۶۴ 1391/10/18

تصویب‌نامه درخصوص تقسیمات کشوری در استان بوشهر

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۸۹ / ۱۹۹۰۲ 1392/04/12

تصویب‌نامه درخصوص جایگزینی جدول‌های شماره (۱) و (۲) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۷۷۵ / ۲۰۴۴۲ 1394/02/22

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر چرمهین

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۷۷۴ / ۲۰۴۳۷ 1394/02/16

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر کمه

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۶۸۲ / ۲۰۱۶۳ 1393/03/07

رأی شماره ۱۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع ابطال نامه و بخشنامه‌هایی که متضمن جواز استعمال قلیان در قهوه‌خانه‌ها است

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۶۳۴ / ۲۰۰۱۷ 1392/09/02

رأی شماره ۴۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع صلاحیت مرجع رسیدگی به درخواست اصلاح حکم کارگزینی درمورد احتساب سابقه خدمت

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵۴۳ / ۱۹۷۸۸ 1391/11/18

رأی شماره ۶۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره ۱۶۵۳۹۴/ت۴۵۹۴۴ک ـ ۲۱/۸/۱۳۹۰ وزرای عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک مبنی بر خروج قهوه‌خانه‌ها از زمره اماکن عمومی

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵۴۰ / ۱۹۷۷۸ 1391/11/05

رأی شماره ۶۲۸ الی ۶۳۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند (و) مصوبه شماره ۲۵۳۸/۸۷/۵/۳/ش ـ ۱۵/۱۰/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر کرج مبنی بر تعیین ۲ درصد جریمه خسارت تأخیر در پرداخت جریمه مقرر در رأی قطعی کمیسیون ماده صد پس از ابلاغ

مشاهده بیشتر
۱۸۶۵۳ / ۱۸۶۵۳ 1387/12/24

رأی شماره ۷۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اینکه مجرد اطلاق عنوان کارگر روزمزد نافی شمول مقررات قانون کار از جمله ماده ۲۷

مشاهده بیشتر
۱۸۶۵۳ / ۱۸۶۵۳ 1387/12/24

رأی شماره ۸۴۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال موادی از آیین‎نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴ وزیر دادگستری

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۴۶۱ / ۱۹۵۶۶ 1391/02/19

رأی شماره۳۴ هیأت عمومی دیوان عدالت‌اداری با موضوع اجرای ماده۴۴ قانون دیوان عدالت اداری و در خصوص فوق‌العاده خاص مصرح در ماده واحده قانون فوق‌العاده خاص کارمندان سازمان‌های پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران مصوب ۴/۲/۱۳۹۰

مشاهده بیشتر
۱۸۶۵۳ / ۱۸۶۵۳ 1387/12/24

رأی شماره۷۳۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص پاداش پایان خدمت کارگران

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۶۸۸ / ۲۰۱۸۰ 1393/03/29

رأی شماره‌های ۱۵۴ـ۱۵۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ممنوعیت لحاظ مزایای غیرمستمر در پاداش پایان خدمت

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵۹۴ / ۱۹۹۱۰ 1392/04/22

رأی شماره‌های ۲۱۳ـ ۲۱۲ـ ۲۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۳ مصوبه شماره ۲۶۲۷۴۹/ت۴۴۱۶۵ک ـ ۲۷/۱۲/۱۳۸۸ وزیران عضو کارگروه حمایت از تولید

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۷۲۹ / ۲۰۲۹۷ 1393/08/20

قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۴۶۷ / ۱۹۵۸۳ 1391/03/08

قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۴۶۳ / ۱۹۵۷۲ 1391/02/26

قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری گینه بیسائو

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۴۹۳ / ۱۹۶۵۳ 1391/06/04

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع منطقه نمونه گردشگری دیمه

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۶۵۳ / ۲۰۰۶۵ 1392/11/02

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر قطور

مشاهده بیشتر
۱۹۶۵۳ / ۱۹۶۵۳ 1391/06/04

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع منطقه نمونه گردشگری دیمه

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۶۵۳ / ۲۰۰۶۵ 1392/11/02

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص وضعیت حریم پایتخت

مشاهده بیشتر
قوه قضائیه
۴۹۳ / ۱۹۶۵۳ 1391/06/04

موافقت مقام معظم رهبری با عفو یا تخفیف مجازات محکومان واجد شرایط دادگاههای عمومی و انقلاب، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان قضایی نیروهای مسلح به مناسبت عید سعید فطر

مشاهده بیشتر
قوه قضائیه
۶۵۳ / ۲۰۰۶۵ 1392/11/02

نظریات مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

مشاهده بیشتر
قوه قضائیه
۷۸۱ / ۲۰۴۶۳ 1394/03/19

نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۵۴۴ / ۱۹۷۹۰ 1391/11/21

نظریه‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۴۹۱ / ۱۹۶۴۸ 1391/05/26

نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۵۸۶ / ۱۹۸۹۵ 1392/04/04

نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

مشاهده بیشتر