مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر قطور

مرجع تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
تاریخ انتشار 1392/11/02
شماره ویژه نامه ۶۵۳
شماره انتشار ۲۰۰۶۵
شماره نامه
تاریخ نامه

شماره۳۰۰/۵۸۸۴۹                                                                     ۱۴/۱۰/۱۳۹۲ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر قطور استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان غربی در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۲۵/۹/۱۳۹۲ طرح جامع ـ تفصیلی شهر قطور را که در اجرای بند (۲) از ماده (۳) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ ۲۵/۸/۱۳۹۱ در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان غربی به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و ضمن تصویب طرح مقرر نمود: ۱ـ مقرر گردید با توجه به ظرفیت جمعیت‌پذیری شهر جمعیت پیش‌بینی شده به میزان ۶۲۰۹ نفر برای سال ۱۴۰۲ لحاظ گردد. ۲ـ مقرر گردید حرایم کمی و کیفی رودخانه در طرح لحاظ گردد و اراضی اضافه شده به محدوده مصوب قبلی در بخش جنوبی شهر، از محدوده شهر خارج و حذف گردد و صرفاً بخش ساختمان شهرداری در جنوب تا حد ساختمان مذکور و همچنین کاربری آموزشی (مدرسه ساخته شده در بخش جنوب غربی خارج از طرح هادی مصوب) به محدوده طرح قبلی اضافه می‌شود. حریم راه‌آهن نیز در بخش شمالی دقیقاً رعایت گردد و خط محدوده در بخش شمالی در حد حریم جنوبی رودخانه و راه‌آهن تدقیق شود. ۳ ـ کلیه علائم و رنگ‌های کاربری خارج از محدوده شهر در نقشه کاربری پیشنهادی حذف گردد. ۴ـ خط حریم در بخش شمالی به ضلع جنوبی حریم رودخانه منطبق شود و صرفاً در بخش شمالی بر خط محدوده منطبق شده و گورستان نیز در حریم باقی بماند. ۵ ـ اساس طرح جامع مطابق دستورالعمل تشخیص اساس طرح جامع شهر مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۶۳ شورای‌عالی شهرسازی و معماری و آستانه مغایرت‌های اساسی براساس تبصره یک ذیل ماده۴۴ آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران تهیه و ارائه گردد. ۶ ـ بنا به پیشنهاد اعضای محترم کمیته فنی مشاور مورد تشویق دبیرخانه شورای‌ عالی قرار گیرد. مطابق این مصوبه آن دسته از اراضی که در خارج از محدوده و درون حریم شهر قرار دارند در صورت ایجاد حقوق مکتسبه (ناشی از تغییر کاربری و پروانه‌های ساختمانی صادره دارای مجوزهای قانونی از مراجع ذیصلاح استانی) تا زمان تصویب طرح در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، با همان عملکرد (کاربری) در حریم شهر تثبیت و ابقا می‌گردد. این طرح براساس جمعیت پیش‌بینی شده برای شهر تا پایان دوره طرح (۱۴۰۰) معادل ۶۲۰۹ نفر در محدوده‌ای به وسعت ۱۵/۱۲۲ هکتار شامل کاربریهای مورد نیاز ساکنان شهر (با تراکم ناخالص پیشنهادی ۵۱ نفر در هکتار) و حریمی به مساحت ۵۸۳ هکتار تهیه و به تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان رسیده بود. ضروری می‌داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش کارگروه تخصصی امور زیربنائی و شهرسازی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرایند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم‌الاجرای یاد شده توسط شهرداری و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و همچنین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مآلاً آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر قطور بیش از پیش فراهم گردد. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود. همچنین دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده ۴۲ آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر، در موعد مقرر (حداکثر ۴۵ روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجرا ابلاغ گردد. معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ پیروز حناچی