الزام به تمکین

مهرنوش جوادپور
مشاور: مهرنوش جوادپور
منا ابوفاضلی ناظر علمی: منا ابوفاضلی

 تمکین در لغت به معنی اطاعت و فرمانبرداری است و در اصطلاح حقوقی به معنای اطاعت زن از شوهر و اجرای وظایف او نسب به مرد است. به گونه ای که عدم نشوز زن ثابت شود. ( نشوز به معنی ناسازگاری کردن زن با شوهر است.) همین که نکاح به طور صحیح واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگه برقرار می شود (ماده 1102 قانون مدنی)

تمکین دو نوع است : تمکین عام :زن باید در منزلی که شوهر انتخاب می کند و البته متناسب با شان زوجه باشد سکونت نماید و مرد به زن دسترسی داشته باشد، مگر اینکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد. (ماده 1114 قانون مدنی) و همچین در روابط زوجین ریاست خانواده از خصائص شوهر است. (ماده 1105 قانون مدنی)  تمکین خاص:برقراری رابطه جنسی و زناشویی متعارف و همچنین اطاعت پذیری زن از مرد در مسائل  جنسی متعارف است. که در واقع تمکین جنسی است. (کتاب حقوق خانواده دکتر شیروی صفحه 76)

الزام به تمکین

آیا به دنبال اقامه دعوا با عنوان الزام به تمکین زوجه هستید؟
در صورتی که به پاسخ خود دست نیافتید پرسش خود را مطرح کنید
چنانچه وکیل تخصصی در این حوزه هستید خودتان را کنار این مشاوره معرفی کنید ورود / ثبت نام

کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .