انواع استخدام در وزارت اطلاعات

وکیل فتانه الله داد
مشاور: وکیل فتانه الله داد
دکتر فاطمه قناد ناظر علمی: دکتر فاطمه قناد

هر کس که در وزارت اطلاعات استخدام می شود براساس ماده 2 از فصل اول قانون استخدامی وزارت اطلاعات مصوب 1374/04/25 از حیث نوع استخدام شامل یکی از دسته های زیر خواهد بود:

‌ماده 2 – مستخدمین وزارتخانه از حیث نوع استخدام، سه دسته می‌باشند:

‌الف – رسمی، که به موجب حکم رسمی برای تصدی یک از مشاغل وزارتخانه استخدام شده

است.

ب – پیمانی، که برای مدت معین و کار مشخص به خدمت وزارتخانه درآمده است.

ج – خرید خدمت و قراردادی.

‌تبصره – آیین‌نامه استخدام پیمانی و خرید خدمت توسط وزارتخانه حداکثر ظرف مدت سه

ماه پس از تصویب قانون تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.

اطلاعات بیشتر

شما می توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر مشاوره را ادامه دهید
کلمات کلیدی وزارت اطلاعات
منابع قانون
در صورتی که به پاسخ خود دست نیافتید پرسش خود را مطرح کنید
چنانچه وکیل تخصصی در این حوزه هستید خودتان را کنار این مشاوره معرفی کنید ورود / ثبت نام

کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .