لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
هیات وزیران
۶۶۹ / ۲۰۱۱۴ 1393/01/06

آئین‌نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۶۹ / ۲۰۱۱۴ 1393/01/06

آئین‌نامه اجرایی بند (م) تبصره (۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۱۰ / ۲۰۲۴۰ 1393/06/10

آیین‌نامه اجرایی ماده (۹) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۰۰ / ۱۹۶۶۹ 1391/06/23

اصلاح اساسنامه شرکت فناوری اطلاعات ایران

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۴۹۰ / ۱۹۶۴۶ 1391/05/24

اصلاح اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی

مشاهده بیشتر
دبیر هیات دولت
۴۷۸ / ۱۹۶۱۱ 1391/04/13

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۸۱۴۶۹/ت۴۷۵۸۸هـ مورخ ۱۹/۹/۱۳۹۰

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۶۹ / ۲۰۱۱۴ 1393/01/06

اصلاح ردیف (۸) جدول بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۱۴۱۵۹۸/ت۴۵۳۵۲هـ مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۱

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۶۹ / ۲۰۱۱۴ 1393/01/06

اصلاح ماده (۳) اساسنامه صندوق توسعه صنایع دریایی

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۳۸ / ۲۰۳۲۳ 1393/09/20

اصلاح ماده (۶) اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه‌ای آذربایجان‌شرقی

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۳۷ / ۲۰۳۲۱ 1393/09/18

اصلاح ماده (۶) اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه‌ای ایلام

مشاهده بیشتر
دبیر هیات دولت
۷۹۸ / ۲۰۵۱۳ 1394/05/19

اصلاح ماده (۶) اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه‌ای ایلام

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۶۹ / ۲۰۱۱۴ 1393/01/06

اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۰۰ / ۱۹۶۶۹ 1391/06/23

تصمیم‌نامه در مورد جایگزینی شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران به عنوان سازمان مسؤول منطقه ویژه اقتصادی نمین

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۵۸ / ۲۰۳۸۸ 1393/12/11

تصویب‌نامه در خصوص تعیین مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی فولاد

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۶۴ / ۲۰۴۰۳ 1393/12/28

تصویب‌نامه درخصوص اختصاص مبلغ یک هزار و دویست و پنجاه میلیارد (۱.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به وزارت جهاد کشاورزی بابت پرداخت دیون صندوق بیمه محصولات کشاورزی

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۹۲ / ۲۰۱۹۲ 1393/04/12

تصویب‌نامه درخصوص الحاق معاون ذی‌ربط وزیر امور خارجه به ترکیب اعضای شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۰۴ / ۱۹۶۸۷ 1391/07/13

تصویب‌نامه درخصوص تقسیمات کشوری در استان ایلام

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۶۹ / ۲۰۱۱۴ 1393/01/06

تنفیذ آئین‌نامه اجرایی بند (۱۰۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۸۳۹ / ۲۰۶۴۰ 1394/10/23

رأی شماره ۱۱۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش ۵ فصل ۱۴ ماده ۵۰ و بخش ۵ فصل ۱۴ ماده ۵۱ تعرفه مصوب عوارض سال ۱۳۹۲ شهرداری همدان مبنی برتعیین عوارض تغییرکاربری اراضی از تاریخ تصویب

مشاهده بیشتر
۱۹۶۶۹ / ۱۹۶۶۹ 1391/06/23

رأی شماره ۲۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع نظریات شورای عالی ارزشیابی در ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش‌آموختگان

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵۰۰ / ۱۹۶۶۹ 1391/06/23

رأی شماره ۲۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع نظریات شورای عالی ارزشیابی در ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش‌آموختگان گروه پزشکی در خارج از کشور امری فنی و تخصصی بوده و قابل امعان نظر قضایی در دیوان نمی‌باشد

مشاهده بیشتر
۱۸۱۳۳ / ۱۸۱۳۳ 1386/03/10

رأی شماره ۲۲، ۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره۷۹۶۶۹/۱۶۰۴ مورخ۱/۷/۱۳۸۵ سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۶۱۳ / ۱۹۹۶۰ 1392/06/21

رأی شماره ۲۶۴ الی ۲۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تأخیر یا عدم ارسال تقاضای مستخدم به هیأت ممیزه نافی حق مستخدم نیست و تشخیص و احراز آن در صلاحیت هیأت ممیزه می‌باشد

مشاهده بیشتر
۱۸۹۰۸ / ۱۸۹۰۸ 1388/11/06

رأی شماره ۶۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال شیوه‌نامه مورخ ۸/۳/۱۳۸۷ وزارت آموزش و پرورش بلحاظ تغییر در زمان اجرای قانون

مشاهده بیشتر
۱۸۹۰۸ / ۱۸۹۰۸ 1388/11/06

رأی شماره ۶۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال شیوه‌نامه مورخ ۸/۳/۱۳۸۷ وزارت آموزش و پرورش بلحاظ تغییر در زمان اجرای قانون

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۶۴۹ / ۲۰۰۵۲ 1392/10/16

رأی شماره ۶۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره ۸۹۶۱۳/۱۰/۲۰۰ ـ ۲۶/۱۰/۱۳۸۸ رئیس امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵۳۷ / ۱۹۷۷۱ 1391/10/27

رأی شماره۷۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ۱ـ ابطال اصلاح اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی، موضوع مصوبه شماره ۹۶۶۹۲/ت۴۲۴۹۶هـ ـ ۱۵/۵/۱۳۹۱ هیأت وزیران ۲ـ ابطال ابلاغ انتصاب شماره ۱۰۵۱۳۴ـ ۱۴/۶/۱۳۹۱ آقای سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۶۰۴ / ۱۹۹۳۷ 1392/05/24

رأی شماره‌های ۳۰۱ الی۳۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند سوم مصوبه پنجاه و سومین جلسه مورخ ۱۳/۳/۱۳۹۲ مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مصوبه پنجاه و چهارمین جلسه مورخ ۱۳/۴/۱۳۹۲ مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵۷۴ / ۱۹۸۶۸ 1392/02/31

رأی شماره‌های ۶۱ ـ ۶۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تبیین مرجع صالح به تشخیص و تطبیق کار و مشاغل سخت و زیان‌آور

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۶۸۲ / ۲۰۱۶۳ 1393/03/07

رأی شماره‌های ۹۶ ـ ۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پرداخت فوق‌العاده جذب کارشناسان بهداشت کار به کارشناسان بهداشت محیط منوط به داشتن کارت‌ویژه موضوع ماده ۱۰۰ قانون کار نیست

مشاهده بیشتر