اصلاح ماده (۶) اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه‌ای ایلام

مرجع تصویب دبیر هیات دولت
تاریخ انتشار 1394/05/19
شماره ویژه نامه ۷۹۸
شماره انتشار ۲۰۵۱۳
شماره نامه
تاریخ نامه

شماره۶۱۲۵۱/ت۵۲۰۰۴هـ                                                                     ۱۷/۵/۱۳۹۴ اصلاح ماده (۶) اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه‌ای ایلام وزارت نیرو هیأت وزیران در جلسه ۷/۴/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۱۰۰/۲۰/۱۷۳۲۰/۹۴ مورخ ۱۰/۳/۱۳۹۴ وزارت نیرو و به استناد ماده واحده قانون استفساریه درخصوص اختیار اصلاح اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ـ مصوب۱۳۷۷ـ تصویب کرد: متن زیر جایگزین ماده (۶) اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه‌ای ایلام موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۰۷۶۶۹/ت۵۰۳۴۸هـ مورخ ۱۶/۹/۱۳۹۳ می‌شود: ماده۶ ـ سرمایه شرکت مبلغ یکهزار و ششصد و سی و هفت میلیارد و ششصد و شصت و هشت میلیون (۱.۶۳۷.۶۶۸.۰۰۰.۰۰۰) ریال است که به یک میلیون و ششصد و سی و هفت هزار و ششصد و شصت و هشت (۱.۶۳۷.۶۶۸) سهم یک میلیون ریالی منقسم گردیده و تماماً متعلق به شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران می‌باشد. افزایش سرمایه یادشده از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها و طرح‌های غیرانتفاعی تأمین شده است. این متن به موجب نامه شماره ۲۱۲۸/۱۰۲/۹۴ مورخ ۷/۵/۱۳۹۴ شورای نگهبان تأیید شده است. معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری