اصلاح ماده (۶) اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه‌ای ایلام

مرجع تصویب هیات وزیران
تاریخ انتشار 1393/09/18
شماره ویژه نامه ۷۳۷
شماره انتشار ۲۰۳۲۱
شماره نامه
تاریخ نامه

شماره۱۰۷۶۶۹/ت۵۰۳۴۸هـ                                                            ۱۶/۹/۱۳۹۳ اصلاح ماده (۶) اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه‌ای ایلام وزارت نیرو هیأت وزیران در جلسه ۲۳/۷/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۱۰۰/۲۰/۵۱۵۹۳/۹۲ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۲ وزارت نیرو و به استناد ماده واحده قانون استفساریه درخصوص اختیار اصلاح اساسنامه سازمانها، شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ـ مصوب۱۳۷۷ـ تصویب کرد: متن زیر جایگزین ماده (۶) اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه‌ای ایلام موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۴۹۴۹/ت۴۴۶۹۲هـ مورخ ۲/۵/۱۳۹۱ می‌شود: ماده۶ ـ سرمایه شرکت مبلغ یک هزار و پانصد و سی و یک میلیارد و هشتصد و سی و پنج میلیون (۱.۵۳۱.۸۳۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال است که به یک میلیون و پانصد و سی و یک هزار و هشتصد و سی و پنج (۱.۵۳۱.۸۳۵) سهم یک میلیون ریالی منقسم گردیده و تماماً متعلق به شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران است. افزایش سرمایه یادشده از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها و طرح‌های غیرانتفاعی تأمین شده است. این متن به موجب نامه شماره ۲۶۳۲/۱۰۲/۹۳ مورخ ۳/۹/۱۳۹۳ شورای نگهبان تأیید شده است. معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری