about flasj

بخشنامه درخصوص تمدید مهلت بخشنامه موضوع میزان ساخت داخل (IPI) کامیون کشنده دیما DIMA-AT محصول گروه خودروسازی مایان

نوع قانون
موضوع حمل و نقل
تاریخ تصویب 1401/04/12

تاریخچه

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص تمدید مهلت بخشنامه موضوع میزان ساخت داخل (IPI) کامیون کشنده دیما DIMA-AT محصول گروه خودروسازی مایان طی نامه شماره ۱۴۰۱/۴۸۲۵۶۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ توسط مدیرکل دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

 

دریافت متن کاملdownlod