لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
۱۸۴۰۷ / ۱۸۴۰۷ 1387/02/22

آراء شماره ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم امکان تسری حکم مقرر در ماده یک قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده که کارکنانی که مشمول مقررات استخدامی کشوری نیستند

مشاهده بیشتر
۱۸۴۰۷ / ۱۸۴۰۷ 1387/02/22

آراء شماره ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم تسری مصوبه شورای حقوق و دستمزد به متصدیان مشاغل خدمات شهری

مشاهده بیشتر
۱۸۴۰۷ / ۱۸۴۰۷ 1387/02/22

آراء شماره ۱۳۹۸ و ۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ماده ۹۵ قانون تأمین اجتماعی مصوب۱۳۵۴ دائر به عدم امکان احتساب خدمت زیر پرچم قبل از استخدام بدون پرداخت حق بیمه جزء سابقه پرداخت حق بیمه

مشاهده بیشتر
۱۸۴۰۷ / ۱۸۴۰۷ 1387/02/22

آرای شماره ۱۰۰۸ و ۱۰۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص حقوق بازخرید خدمت موضوع تصویب‌نامه شماره۳۰۶۲۹/ت۲۵۸۰۲هـ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۱ هیأت وزیران

مشاهده بیشتر
۱۸۴۰۷ / ۱۸۴۰۷ 1387/02/22

رأی شماره ۱۱۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص شرایط استخدام در شهرداریهای کشور

مشاهده بیشتر
۱۸۴۰۷ / ۱۸۴۰۷ 1387/02/22

رأی شماره ۱۲۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم امکان الزام سازمان تأمین اجتماعی به قبول حق بیمه از افرادیکه بطور داوطلب و بدون دریافت حقوق و مزد خدمت می‌کنند

مشاهده بیشتر
۱۸۴۰۷ / ۱۸۴۰۷ 1387/02/22

رأی شماره ۱۲۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال قسمتی از بند ۱ـ ب و ۲ـ ب مصوبه شماره ۵۰۲ مورخ ۶/۱۱/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر قزوین

مشاهده بیشتر
۱۸۴۰۷ / ۱۸۴۰۷ 1387/02/22

رأی شماره ۱۲۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال قسمتی از بند ۱ـ ب و ۲ـ ب مصوبه شماره ۵۰۲ مورخ ۶/۱۱/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر قزوین

مشاهده بیشتر
۱۸۴۰۷ / ۱۸۴۰۷ 1387/02/22

رأی شماره ۱۲۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص قطع رابطه کاری کارگران بخش حمل و نقل شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران بعد از واگذاری به شرکت خصوصی رجاء

مشاهده بیشتر
۱۸۴۰۷ / ۱۸۴۰۷ 1387/02/22

رأی شماره ۱۲۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص قطع رابطه کاری کارگران بخش حمل و نقل شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران بعد از واگذاری به شرکت خصوصی رجاء

مشاهده بیشتر
۱۸۴۰۷ / ۱۸۴۰۷ 1387/02/22

رأی شماره ۱۲۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص سقف اضافه کار کارکنان دفاتر حقوقی دستگاهها

مشاهده بیشتر
۱۸۴۰۷ / ۱۸۴۰۷ 1387/02/22

رأی شماره ۱۳۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص صلاحیت رسیدگی دیوان عدالت اداری

مشاهده بیشتر
۱۸۴۰۷ / ۱۸۴۰۷ 1387/02/22

رأی شماره ۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص لزوم تعیین ارزش تحصیلی دوره‌های آموزشی خاص و یا تحصیلات دانشگاه در شورای ارزشیابی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری جهت ارتقاء گروه

مشاهده بیشتر
۱۸۴۰۷ / ۱۸۴۰۷ 1387/02/22

رأی شماره ۱۴۳۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بندهای ۲ـ۳، ۳ـ۳، ۴ـ۳ مصوبه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع نامه شماره ۱۷۱۰/۵۳ مورخ ۲۷/۸/۱۳۸۳ و ابطال بند ۳ بخشنامه شماره ۲۵۱۱۶۵/۵۲۵/۹۱۳/ن/۵۵ مورخ ۲۵/۹/۱۳۸۳ مدیرکل نظارت بر ترانزیت

مشاهده بیشتر
۱۸۴۰۷ / ۱۸۴۰۷ 1387/02/22

رأی شماره ۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره ۴۸۹۸۶/ک/۴۰۱۰ مورخ ۳/۶/۱۳۸۱ مدیرکل درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی

مشاهده بیشتر
۱۸۴۰۷ / ۱۸۴۰۷ 1387/02/22

رأی شماره ۶۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال تبصره ماده ۵ آیین‎نامه اجرائی ثبت ولادت اطفال متولد از اتباع خارجی مقیم ایران

مشاهده بیشتر
۱۸۴۰۷ / ۱۸۴۰۷ 1387/02/22

رأی شماره ۹۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص کالای قاچاق

مشاهده بیشتر
۱۸۴۰۷ / ۱۸۴۰۷ 1387/02/22

رأی شماره۱۵۰۷ الی ۱۵۵۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بندهای یک، ۲ و ۶ تصویب‎نامه شماره ۱۱۰۰۸/ت۳۷۱۵۰هـ‍ مورخ ۲۸/۱/۱۳۸۶ هیأت وزیران

مشاهده بیشتر
۱۸۴۰۷ / ۱۸۴۰۷ 1387/02/22

رأی شماره۶۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال قسمت آخر بند یک صورتجلسه مورخ ۷/۱۲/۱۳۷۴ کمیسیون ماده ۵ شهرسازی و معماری مستقر در کرمان

مشاهده بیشتر