لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
هیات وزیران
۶۷۱ / ۲۰۱۲۲ 1393/01/19

آئین‌نامه اجرایی بند (ط) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۷۱ / ۲۰۱۲۲ 1393/01/19

آئین‌نامه اجرایی تبصره (۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۴۳ / ۲۰۳۴۳ 1393/10/17

آیین‌نامه اجرایی نحوه انجام معاینه و صدور برگ معاینه فنی خودرو

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۶۵ / ۱۹۸۴۱ 1392/01/31

آیین‌نامه مالی و معاملات شرکت مادر تخصصی پالایش و پخش خون

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۴۸ / ۲۰۳۵۹ 1393/11/06

آیین‌نامه نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیردولتی

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۸۴ / ۲۰۴۷۲ 1394/03/30

اساسنامه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۸۵ / ۲۰۴۷۵ 1394/04/02

اصلاح اساسنامه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)

مشاهده بیشتر
۱۷۶۷۱ / ۱۷۶۷۱ 1384/08/02

اصلاحیه نظریه‌های تفسیری شورای نگهبان درخصوص اصول قانون اساسی

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۶۲ / ۲۰۰۹۴ 1392/12/07

تصویب‌نامه در خصوص اصلاح تقسیمات کشوری در استانهای مازندران و گلستان

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۴۰ / ۲۰۳۳۲ 1393/10/04

تصویب‌نامه در خصوص توزیع اعتبارات موضوع ردیف شماره ۸ ـ ۵۲۰۰۰۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۶۵ / ۲۰۴۰۹ 1394/01/11

تصویب‌نامه درخصوص اجرای آزاد راه بندرعباس ـ کرمان

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۷۱ / ۲۰۱۲۲ 1393/01/19

تصویب‌نامه درخصوص افزایش نرخ گاز مایع (کپسولی)، گاز مایع بالک، نفت سفید و نفت کوره

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۸۴ / ۲۰۱۶۹ 1393/03/17

تصویب‌نامه درخصوص الحاق اراضی جزر و مدی مجاور خور لشکری در شمال بزرگراه بوشهر ـ برازجان، جزیره صدرا و سایر مناطق دریایی مجاور تا مرز جزیره نگین و عباسک به محدوده منطقه ویژه اقتصادی بوشهر

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۵۶ / ۱۹۸۱۷ 1391/12/23

تصویب‌نامه درخصوص تعیین آقای حجت‌اله دمیاد به عنوان استاندار کرمانشاه

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۴۱ / ۱۹۷۸۲ 1391/11/11

تصویب‌نامه درخصوص تقسیمات کشوری در استان خوزستان

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۳۳ / ۱۹۷۶۴ 1391/10/18

تصویب‌نامه درخصوص تقسیمات کشوری در استان چهارمحال و بختیاری

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۸۵ / ۲۰۱۷۱ 1393/03/19

تصویب‌نامه درخصوص صورت‌های مالی و عملکرد هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اروند، مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۸۵ / ۲۰۱۷۱ 1393/03/19

تصویب‌نامه درخصوص صورت‌های مالی و عملکرد هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۷۶۹ / ۲۰۴۲۳ 1394/01/30

رأی شماره ۱۹۹۸ الی ۲۰۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ضریب ۲/۱ موضوع ضوابط اجرایی تبصره۵ ماده واحده قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور در حقوق و مزایای مستمر افراد مشمول در طول سال ۱۳۸۷

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵۷۱ / ۱۹۸۶۲ 1392/02/24

رأی شماره ۳۶ـ ۳۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع برخورداری از یک ماه مجموع حقوق و فوق‌العاده شغل به عنوان پاداش برای مستخدمان رسمی و ثابت به شرط داوطلبانه بودن و به نرخ یوم‌الاداء

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۸۰۲ / ۲۰۵۲۴ 1394/06/02

رأی شماره ۵۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره ۵۱/۱۰۸۲۵ـ ۲۹/۶/۱۳۹۱ اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت امور اقتصاد و دارایی

مشاهده بیشتر
۱۸۹۱۷ / ۱۸۹۱۷ 1388/11/17

رأی شماره ۶۷۱ الی ۶۸۴ و ۷۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبه مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۸۴ شورای مدیریت دانشکده دامپزشکی درخصوص تعیین

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵۴۴ / ۱۹۷۹۰ 1391/11/21

رأی شماره ۶۷۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند یک از قسمت الف و بند ۱۱ از قسمت ب در بخشنامه شماره ۵۱۸۶ ـ ۴۱/۴۰/م ـ ۹/۴/۱۳۸۷ معاونت نیروی انسانی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مبنی بر داشتن حداقل ۲۵ سال سابقه خدمت جهت بازنشستگی جانبازان با استفاده از سنوات ارفاقی

مشاهده بیشتر
۱۹۷۹۰ / ۱۹۷۹۰ 1391/11/21

رأی شماره ۶۷۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند یک از قسمت الف و بند ۱۱ از قسمت ب در بخشنامه شماره ۵۱۸۶ ـ ۴۱/۴۰/م ـ ۹/۴/۱۳۸۷

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۷۶۳ / ۲۰۴۰۱ 1393/12/26

رأی شماره۱۹۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه صدور حکم بازنشستگی کارکنان غیرهیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۴۸۸ / ۱۹۶۴۱ 1391/05/18

رأی شماره‌های ۲۰۴ ـ ۲۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع نحوه احتساب سنوات معلمان حق‌التدریس در مقطع ابتدایی

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۵۸۳ / ۱۹۸۹۰ 1392/03/28

قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۶۷۱ / ۲۰۱۲۲ 1393/01/19

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص باغات کرج

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۶۷۱ / ۲۰۱۲۲ 1393/01/19

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح انتقال پادگان تبریز

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۵۵۶ / ۱۹۸۱۷ 1391/12/23

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه شرق (شامل شهرستانهای سراب، بستان‌آباد و هریس)

مشاهده بیشتر