تصویب‌نامه درخصوص افزایش نرخ گاز مایع (کپسولی)، گاز مایع بالک، نفت سفید و نفت کوره

مرجع تصویب هیات وزیران
تاریخ انتشار 1393/01/19
شماره ویژه نامه ۶۷۱
شماره انتشار ۲۰۱۲۲
شماره نامه
تاریخ نامه

تصویب‌نامه درخصوص افزایش نرخ گاز مایع (کپسولی)، گاز مایع بالک، نفت سفید و نفت کوره وزارت نفت ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور هی أ ت وزیران در جلسه ۳۰/۱۱/۱۳۹۲ به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد ماده (۱) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها ـ مصوب ۱۳۸۸ ـ تصویب کرد: الف ـ نرخ گاز مایع (کپسولی) سیلندر (۱۱) کیلویی مصارف خانگی به ازای هر کی ل وگرم از یک هزار و هشتصد (۸۰۰/۱) ریال به دو هزار و صد (۱۰۰/۲) ریال افزایش می‌یابد. ب ـ نرخ گاز مایع بالک و سیلندرهای بیش از (۱۱) کیلوگرم به ازای هر کیلوگرم از پنج‌هزار و چهارصد (۴۰۰/۵) ریال به شش هزار و پانصد (۵۰۰/۶) ریال افزایش می‌یابد. ج ـ نرخ نفت سفید به ازای هر لیتر از یک هزار (۰۰۰/۱) ریال به یک هزار و پانصد (۵۰۰/۱) ریال افزایش می‌یابد. د ـ نرخ نفت کوره به ازای هر لیتر از دو هزار (۰۰۰/۲) ریال به دو هزار و پانصد (۵۰۰/۲) ریال افزایش می‌یابد. هـ ـ قیمت‌های یادشده با منظور کردن همه عوارض متعلقه قانونی می‌باشد. و ـ این تصویب‌نامه از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۳ لازم‌الاجراء است. معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری