لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
هیات وزیران
۶۶۶ / ۲۰۱۰۵ 1392/12/20

آئین‌نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از حق‌التولیه و حق‌النظاره و جدول میزان حق‌الزحمه امین یا هیئت امنای اماکن مذهبی در سال ۱۳۹۲

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۴۸۳ / ۱۹۶۲۷ 1391/05/02

آیین‌نامه اجرایی بند (۸۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۶۶ / ۲۰۱۰۵ 1392/12/20

اصلاح تبصره (۲) ماده (۵) آئین‌نامه اجرایی بند (۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۱۷ / ۲۰۲۵۵ 1393/06/27

اصلاح جدول ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

مشاهده بیشتر
قوه قضائیه
۴۸۵ / ۱۹۶۳۴ 1391/05/10

بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۶۴۹۲/۹۰۰۰ ـ ۸/۵/۱۳۹۱ به رؤسای کل دادگستری استان‌ها

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۸۳۴ / ۲۰۶۲۲ 1394/10/01

تصویب‌نامه در خصوص انعقاد قرارداد مشارکت برای اجرای فاز یک طرح توسعه بندر شهید بهشتی چابهار

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۶۶ / ۲۰۱۰۵ 1392/12/20

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای علیرضا رشیدیان به عنوان استاندار خراسان رضوی

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۶۶ / ۲۰۱۰۵ 1392/12/20

تصویب‌نامه در خصوص تعیین سود بازرگانی سیب‌زمینی تازه یا سردکرده

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۶۶ / ۲۰۱۰۵ 1392/12/20

تصویب‌نامه در خصوص تعیین ضریب حقوق برای سال ۱۳۹۳

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۳۳ / ۱۹۷۶۴ 1391/10/18

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در استان سیستان و بلوچستان

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۲۸ / ۱۹۷۴۸ 1391/09/28

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در استان کهگیلویه و بویراحمد

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۸۷ / ۲۰۴۸۱ 1394/04/09

تصویب‌نامه در خصوص کاهش بهای فروش هر کیلوگرم گاز طبیعی فشرده (تحویلی به مصرف‌کننده نهایی) تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۴

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۶۴ / ۲۰۴۰۳ 1393/12/28

تصویب‌نامه درخصوص اختصاص مبلغ یک هزار و دویست و پنجاه میلیارد (۱.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به وزارت جهاد کشاورزی بابت پرداخت دیون صندوق بیمه محصولات کشاورزی

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۰۷ / ۱۹۶۹۷ 1391/07/25

تصویب‌نامه درخصوص انتقال صندوق بازنشستگی کارکنان صنایع فولاد به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

مشاهده بیشتر
دبیر هیات دولت
۶۲۳ / ۱۹۹۸۴ 1392/07/18

تصویب‌نامه درخصوص تعرفه‌های فروش خدمات اطلاع‌رسانی، نقشه‌ها و نشریات آماری مرکز آمار ایران

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۶۱۳ / ۱۹۹۶۰ 1392/06/21

رأی شماره ۲۶۴ الی ۲۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تأخیر یا عدم ارسال تقاضای مستخدم به هیأت ممیزه نافی حق مستخدم نیست و تشخیص و احراز آن در صلاحیت هیأت ممیزه می‌باشد

مشاهده بیشتر
۱۸۹۳۱ / ۱۸۹۳۱ 1388/12/06

رأی شماره ۶۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص نصب و عزل و قبول استعفای مدیرعامل و پیشنهاد حقوق وی به مجمع عمومی از وظایف هیأت مدیره شرکت

مشاهده بیشتر
۱۸۶۶۶ / ۱۸۶۶۶ 1388/01/18

رأی شماره ۸۴۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص احتساب سوابق خدمت

مشاهده بیشتر
۱۸۶۶۶ / ۱۸۶۶۶ 1388/01/18

رأی شماره ۸۶۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص حقوق و مزایای شاغلین در مناطق محروم

مشاهده بیشتر
۱۸۶۶۶ / ۱۸۶۶۶ 1388/01/18

رأی شماره ۸۶۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص مبنای پرداخت بابت مرخصی استحقاقی استفاده نشده کارگران

مشاهده بیشتر
۱۸۶۶۶ / ۱۸۶۶۶ 1388/01/18

رأی شماره ۸۶۳ ـ ۸۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال دستورالعمل نحوه اخذ عام‌المنفعه مصوب شورای اسلامی گرگان

مشاهده بیشتر
۱۸۶۶۶ / ۱۸۶۶۶ 1388/01/18

رأی شماره ۸۶۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص برقراری سنوات مشاغل سخت و زیان‌آور

مشاهده بیشتر
۱۸۶۶۶ / ۱۸۶۶۶ 1388/01/18

رأی شماره ۸۶۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص برقراری سنوات مشاغل سخت و زیان‌آور

مشاهده بیشتر
۱۸۶۶۶ / ۱۸۶۶۶ 1388/01/18

رأی شماره ۸۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص الزام سازمان تأمین اجتماعی به دریافت حق بیمه قانونی و احتساب سوابق خدمت در هلال احمر

مشاهده بیشتر
۱۸۶۶۶ / ۱۸۶۶۶ 1388/01/18

رأی شماره ۸۷۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اینکه فسخ قرارداد کار بدون اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار خلاف هدف و حکم صریح مقنن است

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۶۶۶ / ۲۰۱۰۵ 1392/12/20

رأی شماره ۸۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعیین و دریافت وجوه مقرر در بخشنامه شماره ۴۹۷۹۵/۴۲ ـ ۲۹/۱۱/۱۳۸۵ مرکز اصناف و بازرگانان ایران از متقاضیان صدور، تمدید و تعویض پروانه مغایر قانون است

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۶۶۶ / ۲۰۱۰۵ 1392/12/20

رأی شماره ۹۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع طبق قانون اصلاح بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۰ استخدام فرزندان جانباز در چهارچوب سهمیه استخدامی امکان‌پذیر است و بدون مجوز استخدام، امکان استخدام ولو برای فرزندان شاهد و جانباز پیش‌بینی نشده است

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۶۶۶ / ۲۰۱۰۵ 1392/12/20

رأی شماره ۹۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع برقراری مجدد فوق‌العاده ویژه نخبگی نخبگانی که با اجرایی شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری از ۱/۱/۱۳۸۸ و اجرای مواد ۱۲۷ و ۷۸ قانون مذکور فوق‌العاده نخبگی آنها قطع شده است

مشاهده بیشتر
۱۸۶۶۶ / ۱۸۶۶۶ 1388/01/18

رأی شماره۸۵۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اینکه دریافت بیش از حداقل مزد براساس قرارداد یا توافق کارفرما و کارگر سالب حق استفاده از

مشاهده بیشتر
۱۸۶۶۶ / ۱۸۶۶۶ 1388/01/18

رأی شماره۸۵۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال دستورالعمل شماره ۲۷۸۲۲/۲۰۵۳ مورخ ۲۱/۳/۱۳۸۶ معاونت اداری و مالی سازمان تأمین اجتماعی

مشاهده بیشتر