لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
قوه قضائیه
۵۲۸ / ۱۹۷۴۸ 1391/09/28

آئین‌نامه اجرایی بند ۸۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۸۹ / ۱۹۹۰۲ 1392/04/12

آئین‌نامه اجرایی پایگاه اطلاعات قرار‌داد‌های کشور

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۸۶۱ / ۲۰۷۱۰ 1395/01/25

آیین¬نامه اجرایی ماده (۳۴) اصلاحی قانون مالیات¬های مستقیم ـ مصوب ۱۳۹۴ ـ

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۸۴۹ / ۲۰۶۷۶ 1394/12/06

آیین‌نامه اجرایی بند (ی) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور بند (الف) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت¬پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۵۳ / ۱۹۸۱۰ 1391/12/15

آیین‌نامه اجرایی بند (۱۰۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۸۶۱ / ۲۰۷۱۰ 1395/01/25

آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۶) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب۱۳۹۴ـ

مشاهده بیشتر
دبیر هیات دولت
۵۶۷ / ۱۹۸۴۷ 1392/02/07

اصلاح بند (۳) تصویب‌نامه شماره ۵۲۸۶۸/ت۳۸۴۵۵ک مورخ ۱۱/۴/۱۳۸۷

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۰۷ / ۲۰۲۳۱ 1393/05/30

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۴۱۰۱/ت۵۰۵۲۸هـ مورخ ۱۴/۲/۱۳۹۳

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۲۸ / ۱۹۷۴۸ 1391/09/28

الحاق بند (د) به ماده (۱۱) مکرر آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۲۸ / ۱۹۷۴۸ 1391/09/28

تصویب‌نامه در خصوص اصلاحات تقسیمات کشوری در استان کرمان

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۸۴۸ / ۲۰۶۷۰ 1394/11/29

تصویب‌نامه در خصوص اضافه شدن رئیس اتاق اصناف ایران به ترکیب اعضای کمیسیون ملی نشان (برند) تجاری

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۶۲ / ۲۰۳۹۸ 1393/12/23

تصویب‌نامه در خصوص تعیین قیمت هر بشکه نفت خام و میعانات گازی تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی از ابتدا تا پایان سال ۱۳۹۳ به منظور تسویه حساب بین دولت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۷۹ / ۲۰۱۴۸ 1393/02/18

تصویب‌نامه در خصوص تعیین قیمت هر بشکه نفت خام و میعانات گازی تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۸۵۶ / ۲۰۶۹۳ 1394/12/27

تصویب‌نامه در خصوص تعیین مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی (۱۲۴۲) ردیف تعرفه

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۸۴۸ / ۲۰۶۷۰ 1394/11/29

تصویب‌نامه در خصوص تغییر دستگاه اجرایی برخی از طرح‌های شبکه آبیاری و زهکشی از شرکت سهامی توسعه منابع آب و خاک سیستان به شرکت سهامی آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۲۸ / ۱۹۷۴۸ 1391/09/28

تصویب‌نامه در خصوص تغییر دستگاه اجرایی طرح «مطالعه و اجرای سامانه‌های انتقال و شبکه آبیاری و زهکشی مناطق گرمسیری»

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۸۷ / ۱۹۸۹۷ 1392/04/06

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در استان اصفهان

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۲۸ / ۱۹۷۴۸ 1391/09/28

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در استان بوشهر

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۲۸ / ۱۹۷۴۸ 1391/09/28

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در استان کهگیلویه و بویراحمد

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۸۶۶ / ۲۰۷۲۳ 1395/02/11

تصویب‌نامه در خصوص توقف واگذاری بیش از (۴۹%) سهام پست بانک

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۸۴۷ / ۲۰۶۶۸ 1394/11/27

تصویب‌نامه در خصوص نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۳۷ / ۲۰۰۲۵ 1392/09/11

تصویب‌نامه درخصوص تعیین تعرفه ثبت‌نام دریافتی از داوطلبان شرکت در آزمونهای تخصصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۳۹۲

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۴۳ / ۲۰۳۴۳ 1393/10/17

تصویب‌نامه درخصوص تعیین مصادیق کالاهای فرهنگی موضوع تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۲۸ / ۱۹۷۴۸ 1391/09/28

تصویب‌نامه درخصوص تغییر دستگاههای اجرایی طرحهای «بهسازی محور دامغان ـ گلوگاه» «احداث باند دوم فسا ـ استهبان ـ قطرویه ـ سیرجان» «احداث بزرگراه کنارگذر جنوبی قائم شهر و احداث بزرگراه ساری ـ خزرآباد، آمل ـ فریدون کنار» «احداث باند دوم جهرم ـ لار ـ بندرعباس»

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۸۵۴ / ۲۰۶۸۹ 1394/12/22

تصویب‌نامه درخصوص تمدید مهلت مقرر در ماده(۹) اصلاحی آیین‌نامه کاربردی‌شدن کارت شناسایی ملی

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۴۹ / ۱۹۸۰۳ 1391/12/07

تصویب‌نامه شورای عالی استاندارد درخصوص تعیین کارمزد خدمات برای کلیه اقلام وارداتی مشمول استاندارد اجباری

مشاهده بیشتر
قوه قضائیه
۴۴۷ / ۱۹۵۲۸ 1390/12/27

تعیین میزان نرخ دیه در سال ۱۳۹۱

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۲۷ / ۱۹۹۹۹ 1392/08/08

تنفیذ و اجرای تصویب‌نامه‌های شماره ۱۳۵۲۸/ت۴۷۹۱۷هـ و شماره ۱۷۱۲۰/ت۴۹۰۴۲هـ در خصوص سود بازرگانی کالاهای مشمول آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۷۴۴ / ۲۰۳۴۸ 1393/10/23

رأی شماره ۱۵۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ممنوعیت اخذ عوارض ۱۰% قیمت فروش از برندگان مزایده‌های اموال منقول شرکتی و سازمانها و نهادها و ادارات دولتی وابسته به دولت و ۵% قیمت فروش از برندگان مزایده‌های شرکتهای خصوصی

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۴۸۹ / ۱۹۶۴۳ 1391/05/21

رأی شماره ۲۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع شرایط احراز و نحوه تبدیل پست سازمانی بهیار ماما به ماما

مشاهده بیشتر