آیین‌نامه اجرایی بند (ی) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور بند (الف) ماده (۲) قا

مرجع تصویب هیات وزیران
تاریخ انتشار 1394/12/06
شماره ویژه نامه ۸۴۹
شماره انتشار ۲۰۶۷۶
شماره نامه
تاریخ نامه

شماره۱۵۸۶۴۸/ت۵۲۸۹۵هـ                                                           ۲/۱۲/۱۳۹۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی هیأت‌وزیران در جلسه ۲۵/۱۱/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۲۱۴۲۸۸/۵۷ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرایی بند (ی) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور و بند (الف) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را به شرح زیر تصویب کرد:   آیین‌نامه اجرایی بند (ی) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور و بند (الف) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ماده۱ـ در این آیین­نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند: الف ـ اوراق تسویه خزانه: اسناد تعهدی خاصی که به منظور تسویه بدهی­های قطعی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی­ صادر و در اختیار اشخاص طلبکار و متقابلاً بدهکار مذکور قرار می­گیرد. ب ـ دستگاه طلبکار: وزارتخانه­ها و مؤسسات دولتی که دارای مطالبات قطعی از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی می­باشند. ج ـ دستگاه بدهکار: وزارتخانه­ها، مؤسسات دولتی و طرح­های تملک دارایی­های سرمایه­ای (طرح­هایی که اعتبارات آن­ها از محل بودجه عمومی دولت تأمین می­شود و مربوط به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت­های دولتی می­باشد) که دارای بدهی قطعی به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی می­­باشند. د ـ اشخاص متقاضی: اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که به ­منظور تسویه مطالبات و بدهی­های متقابل خود از / به دستگاه بدهکار / دستگاه طلبکار، متقاضی دریافت اوراق تسویه خزانه می­باشند. هـ ـ کمیسیون صدور اوراق تسویه: کمیسیونی مرکب از نمایندگان تام­الاختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی (رییس کمیسیون)، سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور و دستگاه­های اجرایی بدهکار و طلبکار حسب مورد (نماینده تام­الاختیار رئیس دستگاه اجرایی و ذی­حساب (در دستگاه­های اجرایی فاقد ذیحساب مدیر مالی یا عناوین مشابه) ) تشکیل و نسبت به تعیین و تأیید ارقام قابل تسویه اقدام می­نماید. و ـ بدهی­های قطعی دولت: بدهی دستگاه­های بدهکار به اشخاص متقاضی که به استناد ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۲ ایجاد و با توجه به ماده (۲۰) قانون مذکور تسجیل شده و به تأیید ذیحساب (در دستگاه­های اجرایی فاقد ذیحساب مدیرمالی یا عناوین مشابه) و رئیس دستگاه اجرایی ذی­ربط رسیده باشد و یا توسط سازمان حسابرسی، حسابرسی ویژه شده باشد. ز ـ مطالبات قطعی دولت: مطالبات دستگاه­های طلبکار از اشخاص متقاضی بابت درآمدهای عمومی به استثنای ردیف‏های دارای مصارف خاص (درآمد ـ هزینه) که به تأیید ذیحساب (در دستگاه­های اجرایی فاقد ذیحساب مدیرمالی یا عناوین مشابه) و رئیس دستگاه اجرایی ذی­ربط رسیده باشد. ماده۲ـ اشخاص متقاضی برای دریافت اوراق تسویه باید درخواست خود را بر اساس شرایط اعلامی وزارت امور اقتصادی و دارایی به وزارتخانه مذکور (اداره کل مدیریت بدهی­ها و تعهدات عمومی دولت) ارایه کنند. تبصره۱ـ ارایه درخواست برای اشخاص متقاضی ایجاد حق نمی­نماید. تبصره۲ـ مطالبات اشخاص متقاضی مطابق تعریف بند (و) ماده (۱)، صرفاً ­باید تا پایان سال ۱۳۹۲ ایجاد شده باشد. ماده۳ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل مدیریت بدهی­ها و تعهدات عمومی دولت) پس از دریافت درخواست اشخاص متقاضی، هماهنگی لازم را برای تشکیل کمیسیون صدور اوراق تسویه و بررسی و تعیین تکلیف درخواست­ها انجام می‌دهد. تبصره ـ در اجرای این ماده کلیه دستگاه­های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند اطلاعات مورد نیاز را بر اساس درخواست ارسالی در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل مدیریت بدهی­ها و تعهدات عمومی دولت) قرار دهند. ماده۴ـ به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می­شود در اجرای بند (ی) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور و براساس مقررات این آیین­نامه تا مبلغ یکصد هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰۰) ریال با صدور اوراق تسویه خزانه، بدهی­های قطعی دولت به اشخاص متقاضی را با مطالبات قطعی دولت به همان اشخاص، تسویه و ضمن تحویل اوراق تسویه به اشخاص متقاضی نتیجه را به دستگاه بدهکار، دستگاه طلبکار، سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور و دیوان محاسبات کشور اعلام کند. سقف صدور اوراق مذکور برای سال­های بعد در بودجه سنواتی مشخص خواهد شد. تبصره۱ـ ملاک تسویه حساب در صورتی که مبالغ بدهی­های قطعی و مطالبات قطعی دولت متفاوت باشد، مبلغ کمتر خواهد بود. تبصره۲ـ بدهی­های هر یک از دستگاه­های اجرایی بدهکار، صرفاً تا سقف اعتبار مصوب مربوط قابل تسویه می­باشد. سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور مکلف است با رعایت مقررات مربوط نسبت به ابلاغ تخصیص اعتبار بابت بدهی­های تسویه شده براساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کند. تبصره۳ـ دستگاه بدهکار مکلف است در حین اجرای فرایند تسویه موضوع این آیین­نامه از تسویه نقدی مطالبات اشخاص متقاضی خودداری نماید. ماده۵ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است نسبت به ایجاد و استفاده از سامانه الکترونیکی برای صدور اوراق تسویه خزانه و اعلام تسویه حساب اقدام نماید. اعلام تسویه حساب از طریق سامانه مذکور مشمول قانون تجارت الکترونیکی ـ مصوب ۱۳۸۲ـ بوده و در حکم تسلیم و صدور «اوراق تسویه خزانه» می­باشد. ماده۶ ـ خزانه­داری کل کشور، دستگاه طلبکار و دستگاه بدهکار در اجرای اصل پنجاه و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مکلفند پس از صدور اوراق تسویه نسبت به اعمال حساب تسویه مطالبات و بدهی­های مربوط به صورت جمعی ـ خرجی در عملکرد منابع و مصارف تسویه شده، حسب مورد بر اساس دستورالعمل­های ابلاغی به استناد مواد (۱۰۱) و (۱۲۸) قانون محاسبات عمومی کشور اقدام نمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل مدیریت بدهی­ها و تعهدات عمومی دولت) مجاز است به طرق مقتضی بر نحوه اعمال حساب اوراق تسویه خزانه در دستگاه­های بدهکار و طلبکار نظارت نموده و دستگاه­ های مذکور مکلف به همکاری و ارایه اطلاعات لازم خواهند بود. ماده۷ـ اوراق تسویه خزانه حداکثر تا پایان سال مالی هر سال قابل استفاده بوده و اوراق استفاده نشده طبق مقررات مربوط ظرف یک ماه امحاء خواهد شد. معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری