آئین‌نامه اجرایی بند ۸۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور

مرجع تصویب قوه قضائیه
تاریخ انتشار 1391/09/28
شماره ویژه نامه ۵۲۸
شماره انتشار ۱۹۷۴۸
شماره نامه
تاریخ نامه

شماره۱۳۸۸۵/۲/۸۴۵                                                                    ۲۵/۹/۱۳۹۱ مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور احتراماً، به پیوست تصویر متن آئین‌نامه اجرایی بند ۸۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور مربوط به اعطای تسهیلات به بنیاد تعاون و حرفه‌آموزی و صنایع زندانیان کشور که به امضای ریاست معظم قوه قضائیه رسیده جهت درج در روزنامه رسمی کشور به حضورتان تقدیم می‌گردد. مدیرعامل بنیاد تعاون و حرفه‌آموزی و صنایع زندانیان کشور ـ رحیم مطهرنژاد   شماره۱۳۸۵۸/۲/۱۴۵                                                                    ۲۳/۹/۱۳۹۱ آئین‌نامه اجرایی بند ۸۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور ماده۱ـ تعاریف: ـ بنیاد تعاون: بنیاد تعاون و حرفه‌آموزی و صنایع زندانیان کشور ـ مددجو: کلیه افرادی که براساس تصمیم مراجع ذی‌صلاح قانونی در زندان‌ها، بازداشتگاه‌ها، کانون‌های اصلاح و تربیت و مراکز اقدامات تأمینی و مؤسسات وابسته به سازمان زندان‌ها نگهداری می‌شوند و نیز محکومان آزاد شده‌ای که به مراکز مراقبت بعد از خروج معرفی شده‌اند و حسب اعلام خود آنان یا مدیران واحدهای ذی‌ربط سازمان زندان‌ها، نیاز به رسیدگی، مساعدت یا مراقبت دارند. ـ کمک: ارائه کلیه خدمات حمایتی که از طریق وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و شرکت‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی اعطا می‌شود. ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. ـ سازمان زندان‌ها: سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور. ـ بانک عامل: بانک‌های عامل دولتی که توسط بانک مرکزی تعیین می‌گردند. ماده۲ـ بنیاد تعاون مکلف است تسهیلات قرض‌الحسنه دریافتی را در راستای اشتغال مددجویان به شرح زیر مصرف نماید: الف ـ ایجاد و خرید شهرک‌های صنعتی، کشاورزی و دامداری موضوع بند ۸۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۱. ب ـ بازسازی، نوسازی و تجهیز مجتمع کشاورزی، دامداری و صنایعی که به منظور ایجاد اشتـغال برای مددجویان در اختیار بنیاد تعاون قرار گرفته و یا می‌گیرد. ماده۳ـ بنیاد تعـاون از محل اموال و دارایی‌های موجود و یا قابل تحصیل در آینده می‌تواند بازپرداخت تسهیلات دریافتی موضوع بندهای الف و ب ماده ۲ را تضمین نماید. ماده۴ـ بنیاد تعاون موظّف است با همکاری بانک‌های عامل در جهت دریافت تسهیلات برای طرح‌های مطروحه بنیاد، به نحو مقتضی تضمین لازم جهت تسهیلات دریافتی را به بانک‌های عامل ارائه نماید. ماده۵ ـ استناداً به بند ۸۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ بانک‌های عامل برای پرداخت تسهیلات صرفاً مجاز به مطالبه تضمین لازم برای بازپرداخت آن می‌باشند و پس از ارائه تضمین باید فوراً نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند. ماده۶ ـ بنیاد تعاون در راستای بند ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ به منظور تحقق بند ۸۱، برای دریافت تسهیلات مورد نیاز در امور زیربنایی آب، خاک و آبیاری تحت فشار همکاری وزارت جهاد کشاورزی اقدام لازم را بعمل خواهد آورد. ماده۷ـ بنیاد تعاون با همکاری وزارت نیرو و وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاههای اجرایی ذی‌ربط جهت تأمین و احداث راه، گاز، تلفن و شبکه‌های آب و برق واحدهای صنعتی در شهرک‌های صنعتی مورد نظر اقدام خواهد نمود. ماده۸ ـ بنیاد تعاون می‌تواند کلیه کمک‌‌های وزارتخانه‌ها و دستگاه اجرایی کشور را در راستای اهداف خود و بند ۸۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ بپذیرد. ماده۹ـ این آئین‌نامه به استناد بند ۸۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور، بنا به پیشنهاد بنیاد تعاون و حرفه‌آموزی و صنایع زندانیان کشور مشتمل بر ۹ ماده در تاریخ ۲۳/۹/۱۳۹۱ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید. رئیس قوه قضاییه ـ صادق لاریجانی