لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
هیات وزیران
۶۷۳ / ۲۰۱۲۸ 1393/01/26

آئین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۷۳ / ۲۰۱۲۸ 1393/01/26

آئین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۷۳ / ۲۰۱۲۸ 1393/01/26

آئین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۷۳ / ۲۰۱۲۸ 1393/01/26

تصویب‌نامه در خصوص افزایش سقف کمکهای بلاعوض برای کشاورزان و دامداران خسارت‌دیده از حوادث

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۷۳ / ۲۰۱۲۸ 1393/01/26

تصویب‌نامه در خصوص برقراری فوق‌العاده شغل متناسب با سطح تخصص و مهارتها برای مشاغل

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۷۳ / ۲۰۱۲۸ 1393/01/26

تصویب‌نامه در خصوص ترکیب ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۷۳ / ۲۰۱۲۸ 1393/01/26

تصویب‌نامه در خصوص تعیین دستگاه مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای قزاقستان، پاکستان، عمان و آذربایجان

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۷۳ / ۲۰۱۲۸ 1393/01/26

تصویب‌نامه در خصوص تعیین منطقه گرمسیر شهرستانهای داراب و زرین‌دشت

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۶۷۳ / ۲۰۱۲۸ 1393/01/26

قانون اصلاح ماده (۴۵) آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

مشاهده بیشتر
شورای عالی اداری
۶۷۳ / ۲۰۱۲۸ 1393/01/26

مصوبه شورای عالی اداری در خصوص برنامه عملیاتی اصلاح نظام اداری در سال۱۳۹۳

مشاهده بیشتر
شورای عالی اداری
۶۷۳ / ۲۰۱۲۸ 1393/01/26

مصوبه شورای عالی اداری در خصوص لغو بند ۳ مصوبه شماره ۲۹۶۸۷/۲۰۶ مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۰ شورا و تبصره‌های آن

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۶۷۳ / ۲۰۱۲۸ 1393/01/26

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر گتوند

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۶۷۳ / ۲۰۱۲۸ 1393/01/26

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر طاقانک

مشاهده بیشتر