لیست اخبار

اخبار مورد نظر خود را جستجو کنید
گروه بندی
آیین نامه اجرایی بند ش تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور آیین نامه اجرایی بند ش تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
حقوق عمومی 1400/09/29

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص آیین نامه اجرایی بند ش تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
آیین نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون مدیریت بحران کشور آیین نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون مدیریت بحران کشور
حقوق عمومی 1400/04/05

تصویب نامه هیات وزیران درخصوص آیین نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون مدیریت بحران کشور ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
آیین نامه پرداخت اعضای هیات علمی و پزشکان درمانی تمام وقت آیین نامه پرداخت اعضای هیات علمی و پزشکان درمانی تمام وقت
حقوق عمومی 1400/06/10

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص آیین نامه پرداخت اعضای هیات علمی و پزشکان درمانی تمام وقت ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
اساسنامه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر اساسنامه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر
حقوق عمومی 1400/06/06

اساسنامه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر، ابلاغ گردید.

مشاهده بیشتر
اصلاح عبارتی در تصویبنامه موضوع حدود انتشار امواج و پرتوهای موضوع ماده ۳۰ قانون هوای پاک اصلاح عبارتی در تصویبنامه موضوع حدود انتشار امواج و پرتوهای موضوع ماده ۳۰ قانون هوای پاک
حقوق عمومی 1400/06/17

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اصلاح عبارتی در تصویبنامه موضوع حدود انتشار امواج و پرتوهای موضوع ماده ۳۰ قانون هوای پاک ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
اصلاحیه های قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور اصلاحیه های قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
حقوق عمومی 1400/05/20

اصلاحیه های قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
بخشنامه درخصوص اجرای موثر و دقیق آیین نامه نحوه فعالیت، وظایف و اختیارات روابط عمومی و اطلاع رسانی دستگاههای اجرایی بخشنامه درخصوص اجرای موثر و دقیق آیین نامه نحوه فعالیت، وظایف و اختیارات روابط عمومی و اطلاع رسانی دستگاههای اجرایی
حقوق عمومی 1400/09/27

بخشنامه معاون اول رییس جمهوردرخصوص اجرای موثر و دقیق آیین نامه نحوه فعالیت، وظایف و اختیارات روابط عمومی و اطلاع رسانی دستگاههای اجرایی ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
بخشنامه درخصوص ارائه شناسه شهاب به شرکتهای منحله در حال تصفیه بخشنامه درخصوص ارائه شناسه شهاب به شرکتهای منحله در حال تصفیه
حقوق عمومی 1400/06/14

بخشنامه بانک مرکزی درخصوص ارائه شناسه شهاب به شرکتهای منحله در حال تصفیه ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
بخشنامه درخصوص ارسال به موقع گزارشهای عملکرد منابع عمومی به خزانه داری کل کشور بخشنامه درخصوص ارسال به موقع گزارشهای عملکرد منابع عمومی به خزانه داری کل کشور
حقوق عمومی 1400/06/16

بخشنامه درخصوص ارسال به موقع گزارشهای عملکرد منابع عمومی به خزانه داری کل کشور ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
بخشنامه درخصوص دستورالعمل اجرایی ثبت شناسنامه، اخذ و نصب شناسه کالا برای گروه کالایی اقلام الکتریکی و الکترونیکی بخشنامه درخصوص دستورالعمل اجرایی ثبت شناسنامه، اخذ و نصب شناسه کالا برای گروه کالایی اقلام الکتریکی و الکترونیکی
حقوق عمومی 1400/09/29

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص دستورالعمل اجرایی ثبت شناسنامه، اخذ و نصب شناسه کالا برای گروه کالایی اقلام الکتریکی و الکترونیکی ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
بخشنامه درخصوص ساماندهی صادرات شمش فولادی بخشنامه درخصوص ساماندهی صادرات شمش فولادی
حقوق عمومی 1400/06/10

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص ساماندهی صادرات شمش فولادی ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
بخشنامه درخصوص ساماندهی صادرات محصولات فولادی (مقاطع طویل) بخشنامه درخصوص ساماندهی صادرات محصولات فولادی (مقاطع طویل)
حقوق عمومی 1400/06/24

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص ساماندهی صادرات محصولات فولادی (مقاطع طویل) ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
بخشنامه درخصوص سری عملیات stop مرتبط با قاچاق و تجارت غیرقانونی دارو و تجهیزات پزشکی بخشنامه درخصوص سری عملیات stop مرتبط با قاچاق و تجارت غیرقانونی دارو و تجهیزات پزشکی
حقوق عمومی 1400/06/24

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص سری عملیات stop مرتبط با قاچاق و تجارت غیرقانونی دارو و تجهیزات پزشکی ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
بخشنامه موضوع ابلاغ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی درخصوص مرور زمان مالیاتی جرایم موضوع اده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱) بخشنامه موضوع ابلاغ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی درخصوص مرور زمان مالیاتی جرایم موضوع اده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱)
حقوق عمومی 1400/05/23

بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع ابلاغ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی درخصوص مرور زمان مالیاتی جرایم موضوع اده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱) ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
بخشنامه موضوع ارسال دادنامه های شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۷۹ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۸، شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۱۵ مورخ ۱۴۰۰/۶/۲ و شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۱۶ مورخ ۱۴۰۰/۶/۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و اصلاح بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۴۴ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۴ بخشنامه موضوع ارسال دادنامه های شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۷۹ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۸، شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۱۵ مورخ ۱۴۰۰/۶/۲ و شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۱۶ مورخ ۱۴۰۰/۶/۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و اصلاح بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۴۴ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۴
حقوق عمومی 1400/09/29

بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع ارسال دادنامه های شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۷۹ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۸، شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۱۵ مورخ ۱۴۰۰/۶/۲ و شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۱۶ مورخ ۱۴۰۰/۶/۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و اصلاح بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۴۴ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۴ ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
بخشنامه موضوع اصلاح عبارت ماده ۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم در جزء (۴) بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به عبارت ماده ۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم بخشنامه موضوع اصلاح عبارت ماده ۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم در جزء (۴) بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به عبارت ماده ۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم
حقوق عمومی 1400/06/24

بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع اصلاح عبارت ماده ۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم در جزء (۴) بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به عبارت ماده ۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
تجویز اعاده دادرسی پرونده سیف و عراقچی در دیوان عالی کشور صادر شد تجویز اعاده دادرسی پرونده سیف و عراقچی در دیوان عالی کشور صادر شد
حقوق عمومی 1400/09/30

رأی پرونده اعاده دادرسی رئیس و معاون اسبق بانک مرکزی با موضوع اخلال در نظام ارزی در دیوان عالی کشور تجویز شد.

مشاهده بیشتر
تصمیمات یکصد و شصت و هفتمین جلسه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور مورخ ۱۴۰۰/۳/۵ تصمیمات یکصد و شصت و هفتمین جلسه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور مورخ ۱۴۰۰/۳/۵
حقوق عمومی 1400/05/23

تصمیمات یکصد و شصت و هفتمین جلسه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور مورخ ۱۴۰۰/۳/۵ ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
تصویبنامه تنقیحی هيات وزيران در موضوع زنان تصویبنامه تنقیحی هيات وزيران در موضوع زنان
حقوق عمومی 1400/06/13

تصویبنامه تنقیحی هيات وزيران در موضوع زنان ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
تصویبنامه درخصوص ارائه خدمات عمومی اجباری توسط دارنده پروانه همگرای شبکه و خدمات ارتباطی تصویبنامه درخصوص ارائه خدمات عمومی اجباری توسط دارنده پروانه همگرای شبکه و خدمات ارتباطی
حقوق عمومی 1400/06/03

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص ارائه خدمات عمومی اجباری توسط دارنده پروانه همگرای شبکه و خدمات ارتباطی ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
تصویبنامه درخصوص اصلاح آیین نامه اجرایی بندهای الف، ب، د، هـ، و، ح، ط، ی، ک، ل، م، ع، ف، ص، ق، ر، خ، ذ، ض و غ تبصره ۵ و بند ل تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور تصویبنامه درخصوص اصلاح آیین نامه اجرایی بندهای الف، ب، د، هـ، و، ح، ط، ی، ک، ل، م، ع، ف، ص، ق، ر، خ، ذ، ض و غ تبصره ۵ و بند ل تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
حقوق عمومی 1400/06/14

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اصلاح آیین نامه اجرایی بندهای الف، ب، د، هـ، و، ح، ط، ی، ک، ل، م، ع، ف، ص، ق، ر، خ، ذ، ض و غ تبصره ۵ و بند ل تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
تصویبنامه درخصوص اصلاح آیین نامه اجرایی نبصره ۱۴ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور تصویبنامه درخصوص اصلاح آیین نامه اجرایی نبصره ۱۴ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
حقوق عمومی 1400/06/14

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اصلاح آیین نامه اجرایی نبصره ۱۴ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
تصویبنامه درخصوص اصلاح آیین نامه اجرایی نبصره ۱۴ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور تصویبنامه درخصوص اصلاح آیین نامه اجرایی نبصره ۱۴ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
حقوق عمومی 1400/06/14

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اصلاح آیین نامه اجرایی نبصره ۱۴ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
تصویبنامه درخصوص اصلاح بند ۱ تصویبنامه موضوع اصلاح آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری تصویبنامه درخصوص اصلاح بند ۱ تصویبنامه موضوع اصلاح آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری
حقوق عمومی 1400/06/10

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اصلاح بند ۱ تصویبنامه موضوع اصلاح آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
تصویبنامه درخصوص اصلاح خدمات تشخیصی و درمانی بخش خیریه و موقوفه در سال ۱۴۰۰ تصویبنامه درخصوص اصلاح خدمات تشخیصی و درمانی بخش خیریه و موقوفه در سال ۱۴۰۰
حقوق عمومی 1400/06/03

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اصلاح خدمات تشخیصی و درمانی بخش خیریه و موقوفه در سال ۱۴۰۰ ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
تصویبنامه درخصوص اصلاح ردیف ۱۹ پیوست شماره ۱ تصویبنامه موضوع تعدیل میزان مبالغ مجازات نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف تصویبنامه درخصوص اصلاح ردیف ۱۹ پیوست شماره ۱ تصویبنامه موضوع تعدیل میزان مبالغ مجازات نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف
حقوق عمومی 1400/06/14

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اصلاح ردیف ۱۹ پیوست شماره ۱ تصویبنامه موضوع تعدیل میزان مبالغ مجازات نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
تصویبنامه درخصوص تعیین استاندار خوزستان تصویبنامه درخصوص تعیین استاندار خوزستان
حقوق عمومی 1400/06/17

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین استاندار خوزستان ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
تصویبنامه درخصوص تعیین استاندار سیستان و بلوچستان تصویبنامه درخصوص تعیین استاندار سیستان و بلوچستان
حقوق عمومی 1400/06/24

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین استاندار سیستان و بلوچستان ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
تصویبنامه درخصوص تعیین تعرفه خدمات سلول درمانی تصویبنامه درخصوص تعیین تعرفه خدمات سلول درمانی
حقوق عمومی 1400/06/03

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین تعرفه خدمات سلول درمانی ابلاع شد.

مشاهده بیشتر
تصویبنامه درخصوص تعیین حق امتیاز صدور پروانه های ارائه خدمات پست داخلی و بین الملل در سال ۱۴۰۰، تسهیم درآمد سالیانه و میزان هزینه خدمات عمومی اجباری تصویبنامه درخصوص تعیین حق امتیاز صدور پروانه های ارائه خدمات پست داخلی و بین الملل در سال ۱۴۰۰، تسهیم درآمد سالیانه و میزان هزینه خدمات عمومی اجباری
حقوق عمومی 1400/06/03

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین حق امتیاز صدور پروانه های ارائه خدمات پست داخلی و بین الملل در سال ۱۴۰۰، تسهیم درآمد سالیانه و میزان هزینه خدمات عمومی اجباری ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر