تامین خواسته

تامین خواسته
حقوق عمومی 1401/11/03 261

زمانی که خواهان اقامه دعوا می کند تا جریان رسیدگی و صدور حکم لازم الاجرا، مدت زمان نسبتا طولانی سپری می شود که باعث می شود در این مدت، زمانی خوانده بتواند با جابه جایی اموال منقول، وجوه نقد و نقل و انتقال اموال خویش، خودش را در موقعیتی قرار دهد که خواهان نتواند با حکمی که بدست آورده از خوانده مالی را دریافت نماید و در اینصورت اجرای حکم سخت یا غیر ممکن شود، قانونگذار برای حفظ حقوق خواهان از چنین رویدادی ساختار قانونی به نام تامین خواسته پیش بینی کرده است.

تعریف:تأمین خواسته به معنای حفظ کردن و در امنیت قرار دادن خواسته است بدین معنا که خواهان می تواند از همان ابتدا، با گرفتن قرار تأمین خواسته و اجرای آن، خواسته دعوا را بازداشت نموده و آن را در امنیت قرار دهد. به گونه ای که نه تنها خوانده نتواند آن را نقل و انتقال داده، جا به جا و یا مخفی کرده یا ...، بلکه از دسترس سایر بستانکاران خوانده نیز خارج نماید۱ (دکتر شمس عبدا... – آئین دادرسی مدنی، دوره بنیادین – ج ۳ –ص ۱۱۵)(ص۲-۱۲۶).

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر تمامی عناوین برای شما لیست شده است:

تامین خواسته

  • تامین خواسته
  • صدور قرار تأمین خواسته

بدون گرفتن تأمین از خواهان

با گرفتن تأمین از خواهان

شرایط صدور قرار تأمین خواسته

شکایت از قرار تأمین خواسته

آثار اجرای قرار تأمین خواسته

آثار اجرای قرار تأمین خواسته نسبت به خواهان

رفع اثر از تأمین خواسته

شرایط تبدیل تأمین

امکان بازداشت مستثنیات دین

انواع خواسته

خواسته معلوم و مجهول

خواسته منجّز (قطعی) خواسته ظنی یا احتمالی

خواسته پول خارجی (ارز)

ثبت دیدگاه
جهت ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری شوید ورود / ثبت نام
دیدگاه ها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است