اجرای حکم غیابی

اجرای حکم غیابی
حقوق عمومی 1401/08/28 261

«حکم غیابی» و «اجرائیه» آن ممکن است یا ابلاغ واقعی شود یا قانونی. اجرای حکم غیابی بر اساس اینکه ابلاغ مذکور واقعی باشد یا قانونی شرایط مختلفی دارد، که در ادامه به آن پرداخته می شود.

 

دانستنی های مفید برای شما دسته بندی شده است:

اجرای حکم غیابی

  • شرایط اجرای حکم غیابی

اجرا در مواردی که حکم یا اجرائیه ابلاغ واقعی شده است

اجرا در مواردی که همه ابلاغها قانونی بوده است

مطالبه خسارت ناشی از اجرای حکم غیابی

ثبت دیدگاه
جهت ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری شوید ورود / ثبت نام
دیدگاه ها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است