لیست قوانین

قانون مورد نظر خود را جستجو کنید
نوع
موضوع
آیین نامه
مالیات 1401/03/24

آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره ۱۷ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

مشاهده بیشتر
آیین نامه

تصویبنامه درخصوص حذف عبارتی از بند ۷ ماده ۱ آیین نامه اجرایی بند ه تبصره ۷ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

مشاهده بیشتر
آیین نامه
محیط زیست 1400/09/07

آيين نامه اجرايي جزء (3) تبصره (13) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 كل كشور

مشاهده بیشتر
آیین نامه

نظر رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص عدم مغايرت 25 تصويب نامه بررسي شده در هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين

مشاهده بیشتر
آیین نامه
تجارت 1400/07/07

بخشنامه گمرك در خصوص دفتر صنايع حمل و نقل وزارت صنعت ، معدن و تجارت موضوع ميزان ساخت داخل كاميون كشنده

مشاهده بیشتر
آیین نامه
صنعت 1395/02/16

آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

مشاهده بیشتر
آیین نامه

آیین نامه شیوه اجرای قرارهای نظارت و تامین قضایی

مشاهده بیشتر
آیین نامه
کاداستر 1395/01/22

آیین نامه اجرایی قانون جامع حد نگار (کاداستر) کشور

مشاهده بیشتر
آیین نامه
خودرو 1394/11/04

آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده ۱۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

مشاهده بیشتر
آیین نامه
مالی 1394/10/26

آیین نامه اجرایی شیوه نگهداری اموال توقیف شده

مشاهده بیشتر
آیین نامه
حمایتی 1394/10/26

آیین نامه اجرایی حمایت از شهود و مطلعان

مشاهده بیشتر
آیین نامه

آئین نامه اجرایی شیوه نگهداری اموال توقیف شده موضوع تبصره ماده ۱۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲

مشاهده بیشتر
آیین نامه

آیین‌نامه اجرایی ماده ۶۷ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران

مشاهده بیشتر
آیین نامه
مالی 1394/06/04

آیین نامه اجرایی ماده ۷۷ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)

مشاهده بیشتر
آیین نامه
کودکان 1394/04/14

آیین نامه اجرایی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست

مشاهده بیشتر
آیین نامه

آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

مشاهده بیشتر
آیین نامه
مسکن 1393/03/07

آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان

مشاهده بیشتر
آیین نامه
خدمت وظیفه 1393/02/21

آیین نامه معاینه و معافیت پزشکی مشمولان خدمت وظیفه عمومی

مشاهده بیشتر
آیین نامه
حمل و نقل 1391/06/26

آیین نامه اجرایی بررسی تخلفات شرکتها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر

مشاهده بیشتر
آیین نامه
مالی 1391/05/15

آیین نامه اجرایی نقل و انتقال خودرو

مشاهده بیشتر
آیین نامه
مسکن 1391/04/25

آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

مشاهده بیشتر
آیین نامه
حمل و نقل 1390/06/20

آیین‌نامه اجرایی ماده ۷ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

مشاهده بیشتر
آیین نامه
خودرو 1390/06/20

آیین نامه اجرایی بندهای الف و ب ماده ۱۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

مشاهده بیشتر
آیین نامه
صنعت 1390/02/06

آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

مشاهده بیشتر
آیین نامه
مالی 1388/09/11

آیین نامه قانون مبارزه با پول شویی

مشاهده بیشتر
آیین نامه
مسکن 1388/02/05

آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

مشاهده بیشتر
آیین نامه
مسکن 1388/02/05

آیین نامه اجرایی ماده (۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

مشاهده بیشتر
آیین نامه
ثبتی 1387/06/11

آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب 1387

مشاهده بیشتر
آیین نامه
صنعت 1387/01/12

آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار

مشاهده بیشتر
آیین نامه
مالی 1379/03/10

اصلاحیه آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی

مشاهده بیشتر