موسسین و همکاران

کلید واژه مورد نظر را جستجو کنید
دسته بندی همکاران
منا ابوفاضلی
منا ابوفاضلی

وکیل پایه یک دادگستری

ناظر علمی
مشاهده بیشتر
مریم شیرازی
مریم شیرازی

محمدرضا کی پور
محمدرضا کی پور

محمد رهگذر وکیل پایه یک
محمد رهگذر وکیل پایه یک

وکیل پایه یک دادگستری - رتبه 64 آزمون

ناظر علمی
مشاهده بیشتر
فرشته کیایی
فرشته کیایی

فاطمه
فاطمه

قاضی دادسرا - عضو هیات تحریریه کلینیک حقوقی ایران

علی پارسا
علی پارسا

کارآموز وکالت

شبنم سرلک
شبنم سرلک

سهند قربانی
سهند قربانی

ساره احمدی
ساره احمدی

زهرا آذری
زهرا آذری

ریحانه جاوند
ریحانه جاوند

دکتر مصطفی السان
دکتر مصطفی السان

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی - وکیل پایه یک دادگستری

ناظر علمی
مشاهده بیشتر
دکتر فیض الله جعفری
دکتر فیض الله جعفری

عضو هیئت علمی دانشگاه ابن سینا همدان - وکیل پایه یک دادگستری

ناظر علمی
مشاهده بیشتر
دکتر فاطمه
دکتر فاطمه

عضو هیئت موسس کلینیک حقوقی ایران . عضو هیئت علمی دانشگاه علم و فرهنگ و پژوهشگر برتر سال ۹۶ - وکیل پایه یک دادگستری

ناظر علمی
مشاهده بیشتر
دکتر زینب
دکتر زینب

قاضی دادسرا - عضو هیات تحریریه کلینیک حقوقی ایران

دکتر زهرا
دکتر زهرا

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز - سردبیر فصلنامه تخصصی بانوان شیعه

ناظر علمی
مشاهده بیشتر
دانش محور تاراز
دانش محور تاراز

موسسه حقوقی

ناظر علمی
مشاهده بیشتر
خدیجه شکری
خدیجه شکری

جمال الدین تراز
جمال الدین تراز

کارشناس فقه و مبانی حقوق اسلامی ، کارشناس ارشد حقوق بین الملل