موسسین و همکاران

کلید واژه مورد نظر را جستجو کنید
دسته بندی همکاران
دکتر فیض الله جعفری
دکتر فیض الله جعفری

عضو هیئت علمی دانشگاه ابن سینا همدان - وکیل پایه یک دادگستری

ناظر علمی
مشاهده بیشتر
دکتر فاطمه
دکتر فاطمه

عضو هیئت موسس کلینیک حقوقی ایران . عضو هیئت علمی دانشگاه علم و فرهنگ و پژوهشگر برتر سال ۹۶ - وکیل پایه یک دادگستری

ناظر علمی
مشاهده بیشتر
دکتر زینب
دکتر زینب

قاضی دادسرا - عضو هیات تحریریه کلینیک حقوقی ایران

دکتر زهرا
دکتر زهرا

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز - سردبیر فصلنامه تخصصی بانوان شیعه

ناظر علمی
مشاهده بیشتر
دانش محور تاراز
دانش محور تاراز

موسسه حقوقی

ناظر علمی
مشاهده بیشتر
خدیجه شکری
خدیجه شکری

جمال الدین تراز
جمال الدین تراز

کارشناس فقه و مبانی حقوق اسلامی ، کارشناس ارشد حقوق بین الملل