موسسین و همکاران

کلید واژه مورد نظر را جستجو کنید
دسته بندی همکاران
نرگس علیشاهی
نرگس علیشاهی

موسسه حقوقی
موسسه حقوقی

موسسه حقوقی

مهرنوش جوادپور
مهرنوش جوادپور

منا ابوفاضلی
منا ابوفاضلی

وکیل پایه یک دادگستری

ناظر علمی
مشاهده بیشتر
مریم شیرازی
مریم شیرازی

محمدرضا کی پور
محمدرضا کی پور

فرشته کیایی
فرشته کیایی

فاطمه  محمد قلی ها
فاطمه محمد قلی ها

قاضی دادسرا - عضو هیات تحریریه کلینیک حقوقی ایران

فاطمه
فاطمه

وکیل پایه یک دادگستری - دانش آموخته دانشگاه امام صادق علیهم السلام

فائزه دادگر
فائزه دادگر

وکیل پایه یک دادگستری - دانش آموخته دانشگاه امام صادق علیهم السلام

شبنم سرلک
شبنم سرلک

سهند قربانی
سهند قربانی

ساره احمدی
ساره احمدی

کارشناس ارشد حقوق خصوصی

زینب خوشنویسان
زینب خوشنویسان

قاضی دادسرا - عضو هیات تحریریه کلینیک حقوقی ایران

زهرا آذری
زهرا آذری

ریحانه جاوند
ریحانه جاوند

دکتر مصطفی السان
دکتر مصطفی السان

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی - وکیل پایه یک دادگستری

ناظر علمی
مشاهده بیشتر
دکتر فیض الله جعفری
دکتر فیض الله جعفری

عضو هیئت علمی دانشگاه ابن سینا همدان - وکیل پایه یک دادگستری

ناظر علمی
مشاهده بیشتر
دکتر فاطمه قناد
دکتر فاطمه قناد

عضو هیئت موسس کلینیک حقوقی ایران . عضو هیئت علمی دانشگاه علم و فرهنگ و پژوهشگر برتر سال ۹۶ - وکیل پایه یک دادگستری

ناظر علمی
مشاهده بیشتر
دکتر زهرا فهرستی
دکتر زهرا فهرستی

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز - سردبیر فصلنامه تخصصی بانوان شیعه

ناظر علمی
مشاهده بیشتر