دکتر فاطمه قناد
دکتر فاطمه قناد

عضو هیئت موسس کلینیک حقوقی ایران . عضو هیئت علمی دانشگاه علم و فرهنگ و پژوهشگر برتر سال ۹۶ - وکیل پایه یک دادگستری

آنلاین

عضو هیئت موسس کلینیک حقوقی ایران . عضو هیئت علمی دانشگاه علم و فرهنگ و پژوهشگر برتر سال ۹۶ - وکیل پایه یک دادگستری

سوابق اجرایی مسئوليت‏ها و فعاليت‏هاي اجرايي مؤسس، سهامدار و عضو هیات مديره شركت فن‏آوري اطلاعات ايده‏گستر مدیر گروه حقوق تجارت الکترونیکی دانشگاه علم و فرهنگ كارشناس ارشد حقوقي سامانه یکپارچه مدیریت املاک کشور( سیماک) شرکت فناوری اطلاعات ایده گستر كارشناس ارشد حقوقي طرح پايگاه ملي اطلاع‏رساني مناقصات كشور http://iets.mporg.ir شركت فن‏آوري اطلاعات ايده‏گستر كارشناس ارشد بخش مطالعات حقوقي طرح برنامه‏ريزي نظام نوين و الکترونیکی ماليات كشور، مؤسسه تحقيقات و خدمات حقوقي دادپژوه پژوهشگر و كارشناس ارشد حقوقي مؤسسه تحقيقات و خدمات حقوقي دادپژوه مشاور حقوقي دفتر همكاريهاي اقتصادي بين‏المللي وزارت جهاد سازندگي کارشناس ارشد طرح بازآموزي قضات دادگاههاي اطفال، قوه قضاييه و دفتر يونيسف (گروه بازآموزي حرفه‏اي قضات دادگاه‏هاي اطفال اصفهان) وكيل پايه يك و عضو كانون وكلاي دادگستري مركز سوابق پژوهشي کسب عنوان پژوهشگر برتر دانشکده علوم انسانی در سال های 1391 و 1394 و 1396 قناد، فاطمه و همکار، مفهوم و اهمیت داده‎های شخصی و حریم خصوصی و انواع حمایت از آن در فضای مجازی، دوفصلنامۀ حقوق قراردادها و فناوری‌های نوین، دورۀ اول، شمارۀ 1، بهار و تابستان 1399. (مجله دانشکده) قناد، فاطمه و همکاران، چالش های نظری و عملی نهاد توبه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مدرس حقوق کیفری و جرم شناسی، دوره یک، شماره یک، بهار 1399. (علمی پژوهشی) قناد، فاطمه و همکار، ( 1398) ابعاد حقوقی وب تاریک ، همایش بین‌المللی وب پژوهی ICWR2020 ( کنفرانس بین‌المللی) قناد، فاطمه، تروریسم اقتصادی سایبری ( 1398) دانشنامه فضای سایبر، قوه قضاییه. ( دایره المعارف) قناد، فاطمه و همکار، ( 1398) حمایت از حریم خصوصی سایبری در نظام حقوقی ایران و مقررات جی دی پی آر، همایش بین‌المللی وب پژوهی ICWR2019 ( کنفرانس بین‌المللی) قناد، فاطمه و همکار، ( 1397) تحلیل جرم شناختی پدیده قمار آنلاین در فضای سایبر ، مجموعه مقالات همایش جنبه‌های حقوقی فضای مجازی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران. ( کنفرانس بین‌المللی) قناد، فاطمه،( 1396) "مسئولیت کیفری ارائه دهندگان خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات" همایش بین المللی جنبه های ( کنفرانس بین‌المللی)LICT 2018حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات، قناد، فاطمه و خوشان تاش، مهسا (1396)، "ظرفیتهای فضای مجازی در فلسفه برای کودکان و پیشگیری از جرم"، همایش بین‌المللی وب پژوهشی ICWR2017( کنفرانس بین‌المللی) قناد، فاطمه و معینی، احمدرضا (1396)، "منشور اخلاقی برندها در تجارت الکترونیکی"، همایش بین‌المللی وب پژوهشی ICWR2017( کنفرانس بین‌المللی) قناد، فاطمه (1396)، "جرم های اقتصادی در فضای سایبر"، دانشنامه علوم جنایی اقتصادی( دایره المعارف) قناد، فاطمه و اکبری، مسعود (1395)، "تروریسم سایبری و تأثیر آن بر سیاست جنایی امنیت گرا"، مجله علمی-ترویجی تعالی حقوق، 69-95 (علمی-ترویجی) قناد فاطمه، (1393) ، "بزه دیده شناسی سایبری"، دانشنامه بزه دیده شناسی و پیشگیری از جرم، بنیاد حقوقی میزان، صص.458- 352( دایره المعارف) قناد فاطمه،( 1392) ، اعتبار حقوقی امضای الکترونیکی از منظر قانون تجارت الکترونیکی، مجله اندیشه های حقوق خصوصی دانشگاه علم و فرهنگ، ش. 2. ص. 59-45(مجله دانشکده) قناد فاطمه، ( 1392) ، حمایت از حقوق مصرف کنندگان در عرصه تجارت الکترونیکی، دایره المعارف علوم جنایی، کتاب دوم، علوم اجتماعی، نشر میزان، صص. 267- 258 قناد فاطمه، ( 1392) ، پیشگیری از سواستفاده هویتی در فضای مجازی، مجموعه مقالات پیشگیری از وقوع جرم ، معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، صص 314-289( مجموعه مقالات) قناد، فاطمه، ( 1391) ، حمایت از حقوق مالکیت فکری در بستر مبادلات الکترونیکی، فصلنامه علمی پژوهشی حقوق اسلامی، شماره 27، صص. 197- 169(علمی پژوهشی) قناد، فاطمه، ( 1390)، جعل در بستر فناوریهای اطلاعات و ارتباطات، دوفصلنامه علمی پژوهشی آموزه های حقوق کیفری، شماره 2، پاییز و زمستان 90، صص. 88-(علمی پژوهشی)63 قناد، فاطمه، ( 1390) ، حمایت از داده پیام های شخصی در بستر تجارت الکترونیکی، فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، شماره 56، صص. 840-(علمی پژوهشی)809 قناد، فاطمه، ( 1389)، ویژگیها و روشهای عملی تجارت الکترونیکی، فصلنامه علمی پژوهشی حقوق اسلامی، شماره 20،صص. (علمی پژوهشی) قناد، فاطمه، (1388)، حمايت از اسرار و علائم تجاري در بستر مبادلات الكترونيكي، کتاب مجموعه مقالات تازه‏هاي علوم جنايي ( بنياد حقوقي ميزان تهران)، صص 619- 605 . ( مجموعه مقالات) قناد، فاطمه، (1387)، كلاهبرداري در بستر فناوري اطلاعات و ارتباطات، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش حقوق و سياست دانشکده حقوق و وعلوم سياسي دانشگاه علامه طباطبائي، شماره 25، صص 154- 125 (علمی پژوهشی) قناد، فاطمه، (1387)، پولشويي در بستر فناوري اطلاعات و ارتباطات، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش حقوق و سياست دانشکده حقوق و وعلوم سياسي دانشگاه علامه طباطبائي، شماره 24، صص 176- 149 . (علمی پژوهشی) قناد، فاطمه، (1387)، پيشگيري كيفري از جرايم ارتكابي در فضاي مجازي، مجموعه مقالات همايش ملي پيشگيري از وقوع جرم (پليس پيشگيري نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، تهران) صص 236-211. ( کنفرانس بین‌المللی) قناد، فاطمه و همکار، ( 1398) ابعاد بین‌المللی بیوتروریسم، مجموعه مقالات گرامیداشت استاد دکتر ایرج گلودوزیان، خانه اندیشمندان علوم انسانی. ( مجموعه مقالات) قناد، فاطمه و اکبری، مسعود (1396)، "امنیت گرایی سیاست جنایی"، مجله پژوهش حقوق کیفری، شماره 18، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علامه طباطبایی(علمی پژوهشی) قناد، فاطمه و اکبری، مسعود (1395)، "علل و جلوه های پاسخ دولتی به انحراف در سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران"، دوفصلنامه پژوهشنامه حقوق کیفری عدالت، 11-40(علمی پژوهشی) اکبری، مسعود و قناد، فاطمه، (1395) ، " پاسخ دولتی به انحراف در سیاست جنایی ایران" ، مجمع علمی و فرهنگی مجد، تهران. (کتاب) Ghanad, f. et al, 2016, " The Role of Urban Architecture in the Prevention of Crimes of Theft and Indecent Assault( Case Study: Tehran City) " , International Journal of Humanities and Social Sciences, Vol. 7, p.p. 108-113.( q4) قناد فاطمه و اکبری مسعود، ( 1394) ، مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی در حال تصفیه، مجله حقوقی دادگستری، 56- 37 (علمی پژوهشی) قناد فاطمه و اکبری مسعود، ( 1392) ، سیاست کیفری ایران در قبال اطفال و نوجوانان بزهدیده گردشگری جنسی، مجله پژوهش حقوق کیفری دانشگاه علامه طباطبایی، شماره 5، صص146-(علمی پژوهشی)121 قناد، فاطمه، ( 1391) نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان، دوفصلنامه علمی – ترویجی فقه و حقوق خانواده، دانشگاه امام صادق (ع) ، شماره 56، بهار و تابستان 91، صص 115- 97(علمی-ترویجی) قناد، فاطمه (1390)، "جستاری پیرامون امکان قانونی اعمال جایگزینهای مجازات حبس برای زنان معتاد تزریقی"، طرح پژوهشی برای دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) ( طرح پژوهشی بین‌المللی) قناد، فاطمه، (1384)، اصول بنگلور در خصوص رفتار قضايي، نشريه فقه و حقوق، سال دوم، شماره 5، صص 194-181. قناد، فاطمه، (1379)، بررسي تناسب ميان جرم و مجازات در جرايم مواد مخدر در نظام حقوقي ايران، همايش بين‏المللي علمي- کاربردي جنبه‏هاي مختلف سياست جنايي درقبال مواد مخدر،مجموعه مقالات همایش، جلد اول، صص 246- 199. ( کنفرانس بین‌المللی) قناد، فاطمه، (1379)، جرم تطهيرپول در اروپا (نگاهي منتقدانه به مفاهيم حقوقي در سطح منطقه)، همايش بين‏المللي علمي­کاربردي جنبه‏هاي مختلف سياست جنايي در قبال مواد مخدر، مجموعه مقالات همایش، جلد دوم صص 47-36. ( کنفرانس بین‌المللی) تحصیلات کارشناسی ، 1372 ، حقوق ، دانشگاه تهران کارشناسی ارشد ، 1376 ، حقوق کیفری و جرم شناسي ، دانشگاه شهيد بهشتي دکتری ، 1385 ، حقوق کیفری و جرم شناسي ، دانشگاه شهيد بهشتي