لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
هیات وزیران
۶۹۵ / ۲۰۱۹۸ 1393/04/19

اساسنامه شرکت عمران شهر جدید اندیشه

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۹۵ / ۲۰۱۹۸ 1393/04/19

اساسنامه شرکت عمران شهر جدید بهارستان

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۹۵ / ۲۰۱۹۸ 1393/04/19

اساسنامه شرکت عمران شهر جدید بینالود

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۹۵ / ۲۰۱۹۸ 1393/04/19

اساسنامه شرکت عمران شهر جدید تیس

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۹۶ / ۲۰۲۰۰ 1393/04/22

اساسنامه شرکت عمران شهر جدید رامین

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۹۶ / ۲۰۲۰۰ 1393/04/22

اساسنامه شرکت عمران شهر جدید صدرا

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۹۶ / ۲۰۲۰۰ 1393/04/22

اساسنامه شرکت عمران شهر جدید علوی

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۹۵ / ۲۰۱۹۸ 1393/04/19

اساسنامه شرکت عمران شهر جدید فولادشهر

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۹۵ / ۲۰۱۹۸ 1393/04/19

اساسنامه شرکت عمران شهر جدید مجلسی

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۹۵ / ۲۰۱۹۸ 1393/04/19

اساسنامه شرکت عمران شهر جدید پرند

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۶۰ / ۲۰۰۸۵ 1392/11/27

اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (۴۲) قانون بودجه سال۱۳۹۲ کل کشور

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۸۲۳ / ۲۰۵۸۴ 1394/08/13

اصلاح تصویب‌نامه در خصوص تشکیل ستاد هماهنگی مناسب‌سازی کشور

مشاهده بیشتر
قوه قضائیه
۴۱۲ / ۱۹۴۳۴ 1390/08/30

اصلاح ماده دوازدهم اساسنامه بنیاد تعاون و حرفه‌آموزی و صنایع زندانیان کشور مصوب ۲ آبان ۱۳۸۶ در ماده ۱۲ اساسنامه

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۹۵ / ۲۰۱۹۸ 1393/04/19

اصلاح مواد (۱۲) و (۱۶) اساسنامه سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی (شرکت مادرتخصصی)

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۱۰ / ۲۰۲۴۰ 1393/06/10

اصلاح مواد (۱۵) و (۱۶) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۱۳۹) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم ـ مصوب ۱۳۸۰ـ

مشاهده بیشتر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۵۱۷ / ۱۹۷۲۰ 1391/08/23

اصلاحیه مصوبه مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۰ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح راهبردی ساختاری (جامع) شهر کوهسار واقع در حوزه شهری هشتگرد و نظرآباد

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۶۹ / ۲۰۴۲۳ 1394/01/30

تصویب‌نامه در خصوص ایجاد شرایط لازم توسط بانک مرکزی برای تبدیل ریال به ارز با نرخ رسمی به منظور بازپرداخت تسهیلات ارزی دریافتی تولیدکنندگان برق بخش خصوصی در مواردی که قرارداد خرید به صورت ریالی منعقد می‌گردد وزارت نیرو ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۲۴ / ۲۰۲۸۱ 1393/07/29

تصویب‌نامه در خصوص تعیین تعرفه ثبت نام دریافتی از داوطلبان شرکت در آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور در سال ۱۳۹۴

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۷۲ / ۱۹۸۶۴ 1392/02/26

تصویب‌نامه در مورد نحوه محاسبه تعرفه همودیالیز در بخش خصوصی و خیریه و تعهدات بیمه‌ای در خصوص آلوگرافتهای استخوانی، پوستی و...

مشاهده بیشتر
قوه قضائیه
۴۱۵ / ۱۹۴۴۲ 1390/09/09

تمدید توقف اجرای آئین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۲۷/۳/۱۳۸۸

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۷۲۳ / ۲۰۲۷۸ 1393/07/26

رأی شماره ۱۰۴۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع استفاده از مزایای اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۷۶۹ / ۲۰۴۲۳ 1394/01/30

رأی شماره ۱۹۹۸ الی ۲۰۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ضریب ۲/۱ موضوع ضوابط اجرایی تبصره۵ ماده واحده قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور در حقوق و مزایای مستمر افراد مشمول در طول سال ۱۳۸۷

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵۰۴ / ۱۹۶۸۷ 1391/07/13

رأی شماره ۳۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص حقوق و مزایای ایام بلاتکلیفی اشخاص اعاده به خدمت

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۴۶۴ / ۱۹۵۷۴ 1391/02/28

رأی شماره ۳۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم احتساب سابقه سرباز معلمی به عنوان معلم حق‌التدریس

مشاهده بیشتر
۱۸۳۲۰ / ۱۸۳۲۰ 1386/10/27

رأی شماره ۴۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص واگذاری ملک معوض بابت اراضی مورد تملک

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۷۲۲ / ۲۰۲۷۵ 1393/07/22

رأی شماره۱۰۴۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه داخلی شماره ۲۰۴۸۵/۸۹/د ـ ۲۷/۹/۱۳۸۹ شهردار زنجان

مشاهده بیشتر
۱۸۷۸۱ / ۱۸۷۸۱ 1388/06/02

رأی شماره۴۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند ۱/۳ دستورالعمل شماره ۳۰۳۸۰/۵۲ مورخ ۲۸/۸/۱۳۷۵ سازمان تأمین اجتماعی

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۶۸۸ / ۲۰۱۸۰ 1393/03/29

رأی شماره‌های ۱۵۲ـ۱۵۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع مرجع صالح جهت رسیدگی به آراء صادره از کمیته انضباطی کارکنان بانکها

مشاهده بیشتر
شورای عالی اداری
۵۳۲ / ۱۹۷۶۰ 1391/10/12

رأی وحدت رویه شماره ۷۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال

مشاهده بیشتر