لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
هیات وزیران
۷۷۴ / ۲۰۴۳۷ 1394/02/16

آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۰۸ / ۲۰۲۳۴ 1393/06/03

اصلاح بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۱۳۲۰۰/ت۴۹۵۱۶هـ مورخ ۵/۶/۱۳۹۲

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۰۸ / ۲۰۲۳۴ 1393/06/03

اصلاح بند (۷) ماده (۶) اصلاحی آیین‌نامه داخلی هیأت دولت

مشاهده بیشتر
دبیر هیات دولت
۶۰۹ / ۱۹۹۵۱ 1392/06/10

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۱۱۹۴۷/ت۴۹۵۰۶هـ مورخ ۳۰/۵/۱۳۹۲

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۹۶ / ۱۹۹۱۴ 1392/04/26

اصلاح ماده (۱۱) آئین‌نامه‌های نحوه استفاده از خدمات اشخاص به صورت خرید خدمت و برای خدمت مشخص، معین و محدود در نیروهای مسلح

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۸۶۲ / ۲۰۷۱۲ 1395/01/28

تصویب‌نامه در خصوص برقراری مقررات لغو روادید نود روزه برای دارندگان گذرنامه‌های سیاسی، خدمت و خاص بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مالت به شرط عمل متقابل

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۸۵۱ / ۲۰۶۸۳ 1394/12/15

تصویب‌نامه در خصوص تأیید صورت‌های مالی وعملکرد هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۶۰ / ۲۰۳۹۳ 1393/12/17

تصویب‌نامه در خصوص تسویه مطالبات انباشته معوق خودروسازان داخلی از بابت عدم امکان استفاده گواهی‌های اسقاط خودروهای فرسوده

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۰۸ / ۲۰۲۳۴ 1393/06/03

تصویب‌نامه در خصوص تعیین طبقه‌بندی گرمسیری در شهرستانهای لارستان، خنج و گراش

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۴۴۹ / ۱۹۵۳۵ 1391/01/10

تصویب‌نامه درخصوص اجرای استانداردهای به شماره ملی ۵۹۶۱، ۵۹۶۲ و ۳۸۳۴

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۵۳ / ۱۹۸۱۰ 1391/12/15

تصویب‌نامه درخصوص تقسیمات کشوری در استان مرکزی

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۸۶۰ / ۲۰۷۰۸ 1395/01/23

رأی شماره ۱۳۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده واحده مصوبه شماره ۴۰۳۰/ش الف س ـ ۱۴/۱۱/۱۳۸۶ و تبصره‌های ۶ و ۸ آن و مصوبه اصلاحی آن به شماره ۸۵۹۶ ـ ۸/۱۱/۱۳۸۷ از تاریخ تصویب

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵۸۷ / ۱۹۸۹۷ 1392/04/06

رأی شماره ۱۴۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع الزام به پرداخت فوق‌العاده ویژه موضوع بند ج ماده ۱۵۵ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۳۸۳ با توجه به عدم تصویب ضوابط آن وجاهت قانونی ندارد

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۴۸۸ / ۱۹۶۴۱ 1391/05/18

رأی شماره ۲۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره ۶۷۴۱/۲ـ ۱۲/۱۱/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر مشهد، مبنی بر تعیین عوارض کسب و پیشه برای بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتباری و مراکزی که حوزه فعالیت کشوری و غیرمحلی دارند و نقض رأی شماره ۱۱۳ـ۲۹/۲/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۶۱۳ / ۱۹۹۶۰ 1392/06/21

رأی شماره ۲۶۴ الی ۲۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تأخیر یا عدم ارسال تقاضای مستخدم به هیأت ممیزه نافی حق مستخدم نیست و تشخیص و احراز آن در صلاحیت هیأت ممیزه می‌باشد

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵۰۴ / ۱۹۶۸۷ 1391/07/13

رأی شماره ۳۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع، مرجع صلاحیتدار در مورد صدور مجوز پروانه تأسیس کارگاههای مستقل دندان‌سازی

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۶۹۲ / ۲۰۱۹۲ 1393/04/12

رأی شماره ۴۵۰ـ۴۴۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه پرداخت فوق‌العاده جذب به کارشناسان حقوقی دستگاه‌های اجرائی

مشاهده بیشتر
۱۸۵۴۶ / ۱۸۵۴۶ 1387/08/09

رأی شماره ۴۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه‎های شماره۶۷۲۳/د مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۷۲، شماره ۱۲۵۹۶/۴۲/۲ مورخ ۷/۸/۱۳۷۴ و

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵۴۶ / ۱۹۷۹۴ 1391/11/26

رأی شماره ۷۱۳ـ۷۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع رسیدگی دیوان عدالت اداری پیش از رسیدگی به موضوع شکایت و خواسته جانبازان، ناشی از عدم اجرای قانون در کمیسیون موضوع ماده ۱۶ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی وجاهت قانونی ندارد

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۷۷۸ / ۲۰۴۵۴ 1394/03/06

رأی شماره ۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۷ از فصل سوم از مبحث دوم و بند ۱۹ـ۱ـ۹ فصل ششم از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (آیین‌نامه اجرایی ماده۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان)

مشاهده بیشتر
۱۷۷۵۳ / ۱۷۷۵۳ 1384/11/12

رأی شماره۴۳۰ در خصوص ابطال جزء (الف) بند۳ ماده ۱۳ تصویب‌نامه شماره ۵۸۳۵۲/ت۲۵۹۶۰هـ هیأت وزیران

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۷۷۶ / ۲۰۴۴۴ 1394/02/24

رأی شماره‌های ۶۰ الی ۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۲۶ اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۷/۲/۱۳۹۱ ستاد اجرایی مبارزه با مواد مخدر و ابطال بخشنامه‌های شماره ۹۱/۱۶۳۴/۲/۸۸۱/۱۴۰ ـ ۱۹/۱۰/۱۳۸۸ و شماره ۹۱/۴۷۱/۲/۹۱۱/۱۴۰ـ ۲۱/۵/۱۳۹۱ دادستان کل کشور

مشاهده بیشتر
هیئت عمومی دیوانعالی کشور
۶۵۲ / ۲۰۰۶۰ 1392/10/25

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع اظهارنظر در مورد آزادی مشروط

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۷۲۹ / ۲۰۲۹۷ 1393/08/20

قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۸۰۱ / ۲۰۵۲۱ 1394/05/29

قانون اجازه مشارکت دولت جمهوری اسلامی ایران در برنامه صندوق بین‌المللی پول جهت کاهش فقر و ارتقای رشد (PRGT)

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۵۹۶ / ۱۹۹۱۴ 1392/04/26

قانون اصلاح قانون تجمیع انتخابات دوره پنجم شوراهای اسلامی با دوره یازدهم ریاست جمهوری

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۵۹۶ / ۱۹۹۱۴ 1392/04/26

قانون تسریع در بازسازی مناطق آسیب‌دیده در اثر حوادث غیرمترقبه

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۸۵۵ / ۲۰۶۹۱ 1394/12/25

قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مؤسسه استاندارد و اندازه‌شناسی کشورهای اسلامی (سمیک)

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۵۹۶ / ۱۹۹۱۴ 1392/04/26

نظریه‌های‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» ۷۲۴

مشاهده بیشتر