لیست اخبار

اخبار مورد نظر خود را جستجو کنید
گروه بندی
الزام به تمکین الزام به تمکین

تمکین در لغت به معنی اطاعت و فرمانبرداری است و در اصطلاح حقوقی به معنای اطاعت زن از شوهر و اجرای وظایف او نسب به مرد است. به گونه ای که عدم نشوز زن ثابت شود.

مشاهده بیشتر
الزام به بذل مدت متعه الزام به بذل مدت متعه

در صورتیکه نکاح متعه یا همان ازدواج موقت برای مدت طولانی منعقد شده باشد و ادامه زندگی مشترک موجب عسر و حرج زوجه گردد، دادگاه زوج را الزام به بذل مدت متعه می کند.

مشاهده بیشتر
وکالت در نکاح وکالت در نکاح

ضرورت ندارد که اعلام اراده به وسیله شخص زوجین اعلام شود ممکن است اظهار اراده به وسیلۀ وکیل انجام شود.

مشاهده بیشتر
ارث خواهر و برادر ناتنی ارث خواهر و برادر ناتنی

دو گروه از خویشاوندان در قانون مدنی، از متوفی، ارث می‌برند.

مشاهده بیشتر
حکم جلب مهریه چیست و چقدر اعتبار دارد؟ نحوه گرفتن حکم جلب مهریه حکم جلب مهریه چیست و چقدر اعتبار دارد؟ نحوه گرفتن حکم جلب مهریه

پس از آن که خانم، از طریق دادگاه برای مطالبه مهریه اقدام کرد و دادگاه هم برای وصول آن حکم به محکومیت مرد صادر کر؛ با درخواست زوجه اجراییه صادر می شود؛ یعنی اجرای احکام حکم را اجرا می کند و سعی در وصول مهریه می کند.

مشاهده بیشتر
مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت

در نظام حقوقی ایران زن از نظر اقتصادی دارای استقلال می باشد به این معنی که میتواند هر گونه تصرفی در اموال خود بنماید، بنابراین کار زن نیز دارای ارزش میباشد و او میتواند اجرت کارهایی که به دستور مرد انجام میدهد را مطالبه نماید.

مشاهده بیشتر
مطالبه ارش البکاره مطالبه ارش البکاره

ارش البکاره دیه ازاله (از بین بردن) پرده بکارت است که میزان آن در شرع معین نشده و دادگاه آن را با لحاظ نوع و آسیب پرده بکارت و تأثیر آن بر سلامت جسمی و روحی در مقایسه با دیه مقدّر(تعیین شده) تعیین می کند.

مشاهده بیشتر
مطالبه مهرالمتعه مطالبه مهرالمتعه

مهریه مالی است که به موجب عقد نکاح زن مالک آن می گردد. مهرالمتعه از اقسام مهریه می باشد که در صورت عدم تعیین مهر یا باطل بودن آن از سوی دادگاه با جلب نظر کارشناس براساس وضعیت مرد از نظر فقر یا غنا ( ثروتمند بودن) تعیین می گردد.

مشاهده بیشتر
انواع طلاق چیست؟ انواع طلاق چیست؟

ر و حرج یا شرایط ضمن عقد می تواند از طریق دادگاه و حتی با عدم رضایت مرد، طلاق بگیرد در واقع در این جا با تحقق شرایط، دادگاه مرد (زوج) را به طلاق اجبار می کند.

مشاهده بیشتر
مطالبه مهریه مطالبه مهریه

مهریه مالی است که به موجب محقق شدن عقد نکاح (ازدواج) به ملکیت زن در می آید و مرد متعهد می شود که آن را به زن پرداخت کند. برای مترادف مهریه در زبان فارسی کلمه کابین در نظر گرفته شده و در قرآن کریم الفاظی مثل صداق و نحله به جای واژه مهریه در نظر گرفته شده است.

مشاهده بیشتر
مهریه مهریه

مهریه مالی است که به موجب محقق شدن عقد نکاح (ازدواج) به ملکیت زن در می آید و مرد متعهد می شود که آن را به زن پرداخت کند.

مشاهده بیشتر
مطالبه مهرالمثل مطالبه مهرالمثل

هرالمثل مهری است که به موجب قرارداد تعیین نشده بلکه برحسب عرف و عادات وبا توجه به وضع زن تعیین می گردد.

مشاهده بیشتر
خروج از قیمومت خروج از قیمومت

خروج از قیمومت را ممکن است خود مولی علیه یا هر شخص ذینفع دیگری تقاضا نماید.

مشاهده بیشتر
ارث درجات و طبقات مختلفی دارد ارث درجات و طبقات مختلفی دارد

طبقات و درجات ارث در قانون مدنی، برگرفته از شرع مقدس است.

مشاهده بیشتر
آیا فرزند خوانده ارث می‌برد؟ آیا فرزند خوانده ارث می‌برد؟

فرزند خواندگی یا رابطه ناشی از سرپرستی کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست، جزء موجبات ارث نیست.

مشاهده بیشتر
درخواست طلاق به واسطه ضرب و شتم زن توسط همسرش درخواست طلاق به واسطه ضرب و شتم زن توسط همسرش

زوجه در صورت ضرب و شتم توسط همسرش می‌تواند درخواست عسر و حرج زوج را دهد.

مشاهده بیشتر
حضانت فرزند دختر بعد از طلاق حضانت فرزند دختر بعد از طلاق

مطابق قانون مدنی در صورت جدایی یا طلاق زوجین، مادر تا هفت سالگی دارای اولویت است.

مشاهده بیشتر
موارد حقوقی قبل از ازدواج موارد حقوقی قبل از ازدواج

لازم است افراد برای آشنایی با حقوق و وظایف خود در رابطه با ازدواج، آگاهی کامل داشته باشند.

مشاهده بیشتر
عقد رهن لازم یا جایز است؟ عقد رهن لازم یا جایز است؟

جایز و لازم بودن از مواردی است که پایبندی افراد به عقد را مشخص می‌کند.

مشاهده بیشتر
ارث درجات مختلفی دارد ارث درجات مختلفی دارد

طبقات و درجات ارث در قانون مدنی، برگرفته از شرع مقدس است که در آن، وراث نسبی و خونی متوفی، دسته بندی شده اند.

مشاهده بیشتر
بخشیدن مهریه در عقد موقت بخشیدن مهریه در عقد موقت

بخشیدن مهریه در عقد موقت، دارای هیچ منع قانونی نیست.

مشاهده بیشتر
سن قانونی پسر برای تصمیم گیری سن قانونی پسر برای تصمیم گیری

براساس قانون حضانت اطفال اعم از دختر و پسر تا ۷ سالگی بر عهده مادر بوده و بعد از آن تا رسیدن به سن بلوغ بر عهده پدر است.

مشاهده بیشتر
حکم شرعی ازدواج صوری حکم شرعی ازدواج صوری

افراد ممکن است، به دلایل متفاوتی مانند دریافت اقامت یا اجبار خانوادگی، اقدام به ازدواج صوری نمایند.

مشاهده بیشتر
لازم یا جایز بودن عقد رهن لازم یا جایز بودن عقد رهن

جایز و لازم بودن از مواردی است که پایبندی افراد به عقد را مشخص می‌کند. در عقد رهن، شرایط خاصی در باب جواز و لزوم وجود دارد.

مشاهده بیشتر
پیش نیاز‌های حقوقی قبل از ازدواج پیش نیاز‌های حقوقی قبل از ازدواج

لازم است افراد برای آشنایی با حقوق و وظایفشان، در مورد پیش نیاز‌های حقوقی قبل از ازدواج آگاهی کامل داشته باشند.

مشاهده بیشتر
اصلاح سند ازدواج اصلاح سند ازدواج

اصلاح سند ازدواج، در مواردی که اشتباهی در تنظیم آن، صورت گرفته امکان پذیر است.

مشاهده بیشتر
نفقه فرزندان بالای ۱۸ سال نفقه فرزندان بالای ۱۸ سال

شرایط قانونی تعلق نفقه به فرزند پسر در قانون مدنی، به این صورت است که پرداخت کننده نفقه، توانایی مالی برای پرداخت آن را داشته باشد.

مشاهده بیشتر
تعداد شهود ازدواج تعداد شهود ازدواج

به لحاظ قانونی، حضور شهود برای عقد ازدواج یا نکاح الزامی است.

مشاهده بیشتر
عسر و حرج چیست؟ عسر و حرج چیست؟

تعریف عسر و حرج، این است که ایجاد وضعیتی برای زن، زندگی مشترک را با سختی غیر قابل تحملی، همراه سازد.

مشاهده بیشتر